Debatt: Krafttag för trygghet

Svenska Tecknares ordförande Karin Ahlin om utredningen för att förbättra socialförsäkringen: ” Det behövs en särskild utredning för att ytterligare anpassa beräkningsgrunderna för vår yrkeskårs förutsättningar och inkomstbild.”

Text Karin Ahlin
Bild: Lasse Skarbövik

Texten publicerades i Tecknaren #5 i oktober 2015

I Svenska Tecknares senaste medlemsundersökning svarade en stor majoritet att de i princip aldrig kontaktar Försäkringskassan, trots att de i perioder har varit för sjuka för att arbeta. Det trygghetssystem som de flesta tar för självklart fungerar helt enkelt inte för oss som arbetar med bild och form.

Att försöka navigera bland blanketter och ansökningsförfaranden kostar mer än vad det i undantagsfall kan ge. I våra yrkesroller är vi ofta ömsom anställda, ömsom uppdragstagande och det passar illa in i systemet. Den lön som småföretagare tar ut är dessutom ofta oregelbunden och låg – att försöka beräkna sjukpenninggrundande inkomst (SGI) på detta är nära nog en omöjlighet, såväl för oss som för Försäkringskassan.

I stället skapar vi ofta våra egna system, för att få livet att fungera. I praktiken lever vi på besparingar för att kompensera inkomstbortfallet som kommer via sjukdagarna. Våra arbetsliv passar inte in i samhällets mall.

Det pågår en utredning för att förbättra socialförsäkringen, och Svenska Tecknare lämnade i augusti vårt remissvar. Utredningen räknar upp flera saker som är positiva för oss: att basera SGI på faktiska historiska inkomster, och att underlätta rapporteringen av löner, samt att utredningen konsekvent använder begreppet kombinatör för de som både tar uppdrag och är anställda.

Det är välkomna förbättringar, men vi vill gå ännu längre. Det behövs en särskild utredning för att ytterligare anpassa beräkningsgrunderna för vår yrkeskårs förutsättningar och inkomstbild. Man behöver även stärka Försäkringskassans kunskap om yrkesverksamma kulturskapare, i linje med hur Arbetsförmedlingen Kultur Media arbetar.

Det känns positivt att man med denna remiss tar tag i dessa frågor för att skapa en mer skälig arbetssituation för vår yrkeskår, men man får inte stanna efter detta första steg – fler krafttag behövs för att komma i mål

Foto: Jenny Gustafsson

Foto: Jenny Gustafsson

Karin Ahlin är illustratör, författare och Svenska Tecknares ordförande.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.