Bild: Klara Wiksten

Fråga juristen: Våra vanligaste frågor

Moms, rättighetsupplåtelser, garantihonorar, otillåtna nyttjanden. I varje nummer av Tecknaren svarar Svenska Tecknares jurister på frågor om juridik, arvoden och avtal. Här skriver Emma Jarl om de vanligaste frågorna och svarar tillsammans med Malin Bergström på läsarfrågor. Texten publicerades i Tecknaren #5 2016. Text: Emma Jarl, Malin Bergström. Illustration: Klara Wiksten.

När ni läser detta har jag, efter fyra och ett halvt år, slutat min tjänst som jurist på Svenska Tecknare och gått vidare mot nya utmaningar. Jag blev väldigt glad när jag fick frågan om jag ändå inte ville skriva denna krönika och tänkte genast att jag skulle göra en snabb reflektion över min tid på kansliet.

Trots att både omvärlden och det klimat som just denna organisation verkar i har förändrats mycket slår det mig att de frågor och medlemsärenden som var i ropet när jag började våren 2012 fortfarande är lika aktuella.

Nästan varje vecka får vi frågor om moms, frågor som kan vara lika lätta som knepiga att besvara. Problem med kunder som vill ha stora rättighetsupplåtelser – eller ännu hellre överlåtelser – för väldigt liten ersättning, är också ständigt återkommande. Ersättningsfrågor överhuvudtaget är alltid på agendan. Och så är det frågan om garantihonorar … och tävlingsregler … och otillåtna nyttjanden … Listan tar egentligen aldrig slut, den börjar snarare om.

Svenska Tecknares kansli jobbar ständigt med att försöka förbättra villkoren för er medlemmar och ofta görs det i motvind. Det är dock en av sakerna som jag har gillat allra mest. När man, trots hårt motstånd från motparter, genom lite kreativt tänkande bortom de traditionella ramarna lyckas få igenom schysta villkor som stärker hela yrkeskårens förutsättningar.

Allra roligast med mitt jobb har dock varit mina fantastiska kollegor och kontakten med alla er medlemmar. Ingen dag på Svenska Tecknare är den andra lik och man vet aldrig vad som väntar. Det är precis som det ska vara! Tack för den här tiden, vi ses kanske i vimlet någon gång!

/Emma Jarl

Frågor till juristerna

Illustration publicerad utan lov
Jag upptäckte att en av mina teckningar var publicerad på en webbplats. Mitt namn är förvisso angivet i samband med bilden, så jag står som upphovsperson, men man har inte tillfrågat mig innan man har publicerat den. Jag vill att de tar bort den. Vad ska jag skriva till dem?

Malin Bergström svarar:

Upphovspersonens namn ska alltid anges när dennes verk används. Skyldigheten att ange detta följer av upphovsrättslagen och ligger i upphovspersonens ideella upphovsrätt till bilden. Dock ska man även alltid tillfråga upphovspersonen om lov innan man publicerar ett verk, på exempelvis en webbplats.

Jag skulle råda dig att ta kontakt med ägarna till webbplatsen och påpeka att du inte har blivit tillfrågad samt be dem ta bort verket så snart som möjligt. Du kan även kräva ersättning för den tid som bilden har varit publicerad.

Gäller god tro?
Vad gäller för upphovsrätten när ett företag har låtit en tredje part använda en upphovspersons material, utan dennes godkännande, och den tredje parten hävdar att man har handlat i god tro i samband med att de har använt verket?

Malin Bergström svarar:

Om en tredje part har använt rättigheterna borde de ha kontrollerat vem som äger verket och om din motpart hade rätt att överlåta dem till en tredje part. Den som utnyttjar ett skyddat verk har strikt ansvar för utnyttjandet, vilket betyder att huruvida de har handlat i god tro eller ej inte spelar någon roll.

En upphovsperson som drabbas av ett intrång när någon olovligt har använt ett verk har alltid rätt att få skälig ersättning. För att ett skäligt vederlag ska dömas ut är det tillräckligt att ett utnyttjande faktiskt har ägt rum. Avsikten behöver inte utredas, och som upphovsperson behöver man inte bevisa om intrånget har gjorts medvetet (med uppsåt) eller av oaktsamhet.

Inga garantihonorar?
Jag illustrerar böcker och har märkt att många förlag på senare tid inte erbjuder garantihonorar. Vad säger ni om det?

Emma Jarl svarar:

Ett garantihonorar eller förskott utan återbetalningsskyldighet bör alltid betalas ut.

Man kan säga att garantihonoraret är en sorts försäkring om att du åtminstone får betalt för en del av det jobb du har lagt ned även om boken inte skulle sälja så bra.

Genom villkoret om icke återbetalningsskyldighet får du behålla dina pengar om du har levererat det du ska även om förlaget till exempel inte skulle ge ut boken av någon anledning eller om försäljningen inte når upp till den beräknade nivån.

Får jag citera en låttext?
Hej! Jag har hittat en mening ur en låt som jag skulle vilja tolka genom en illustration. Kan jag trycka upp den på en affisch och sälja? Jag kommer att skriva vem som har skrivit texten men rättigheterna ägs ju fortfarande av låtskrivaren. Hur ska jag gå tillväga?

Malin Bergström svarar:

Det bästa är alltid att kontakta upphovspersonen, helt enkelt fråga om tillstånd från den som har skrivit låttexten. Citaträtt är generellt ett komplicerat område och bedömningen görs utifrån det enskilda fallet.

Dock kan man tänka på att om ett citat används endast i syfte att göra den egna framställningen eller produkten mer attraktiv så utgör det ett upphovsrättsintrång om du inte först har inhämtat ett godkännande från upphovspersonen.

Kan designtävlingar ha vilka regler de vill?
Hej, vilka regler gäller egentligen inom designtävlingar? Finns det ens några rekommenderade villkor eller kan tävlingsarrangörerna göra som de vill?

Emma Jarl svarar:

Svenska Tecknare har riktlinjer för tävlingar baserade på tävlingsvillkor utfärdade av Ico-D, International Council of Design, som är en internationell samarbetsorganisation inom design.

Dessa villkor stipulerar bland annat att man ska skydda upphovsrätten, att en tävling ska ha en kvalificerad jury med en majoritet av yrkesverksamma kreatörer, och att man inte ska kräva av deltagarna att de producerar nya verk som tävlingsbidrag.

Dessutom ska designtävlingar inte heller vara ett instrument som ersätter en process där man i vanliga fall skulle ha köpt in samma tjänst. Följer tävlingar inte dessa villkor bör man påpeka det för arrangören.

Skatt på pengar från Kopieringsfonden?
Hej juristen, så här i Kopieringsfondtider undrar jag vad som gäller egentligen. Måste man skatta för pengar man ansökt för och fått ur Kopieringsfonden?

Emma Jarl svarar:

Svaret är nej. Pengarna ur Kopieringsfonden delas ut som stipendier och är därigenom att betrakta som skattefria.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.