Debatt: Grafisk form + verkshöjd = upphovsrätt

Vi är vana vid att se illustrationer och andra bilder som upphovsrättsligt skyddade. Men hur är det med grafisk form? Varför är utgångspunkten oftast att grafisk form inte har verkshöjd och inte är upphovsrättsligt skyddad? Det frågar Lars Fuhre och Arina Stoenescu, ledamöter i Svenska Tecknares styrelse. Gustaf Öhrnell Hjalmars illustrerar.

Texten publicerades i Tecknaren #1, i februari 2017.

Text: Lars Fuhre, Arina Stoenescu. Illustration: Gustaf Öhrnell Hjalmars.

Upphovsrätten innebär att upphovspersonen till ett verk har rätt att bestämma hur verket används, ur både ett ekonomiskt och ett ideellt perspektiv. Vi är vana vid att se illustrationer och andra bilder som upphovsrättsligt skyddade. Men hur är det med grafisk form?

Det är snart 100 år sedan den amerikanske designern William Addison Dwiggins (1880–1956) myntade begreppet ”graphic design”, men det var först efter andra världskriget som det började användas. Innan dess kallades de som arbetade med det för kommersiella konstnärer. Fältet utvecklades dramatiskt under slutet av 1900-talet, till stor del tack vare den tekniska utvecklingen.

Grafisk formgivning genomsyrar i dag det mesta inom visuell kommunikation. Mycket av den grafiska form som skapas tas för given, och kanske är det därför man inte aktivt har diskuterat förutsättningarna för upphovsrättsligt skydd och olika betalningsmodeller för grafisk form.

Varför är utgångspunkten oftast att grafisk form inte har verkshöjd och inte är upphovsrättsligt skyddad? För grafisk form finns inte samma möjligheter att söka stipendier och ersättningar som för andra verk, till exempel biblioteksersättning. Och varför får vissa kreatörer del av ett verks framtida framgångar genom till exempel royaltyersättning, medan den grafiska formgivaren oftast får nöja sig med en engångsersättning? Behöver vi en förändring av lagstiftningen? Saknas rättspraxis på området? Krävs en ny självbild i branschen?

Under året kommer Svenska Tecknare att undersöka vidare hur det ser ut inom området. I vår bjuder vi in till samtalet Prata! – om grafisk form och upphovsrätt, samt planerar en medlemsenkät och en referensgrupp. Hör gärna av dig till arina.stoenescu@pionierpress.se eller lars@fuhre.com med funderingar om grafisk form, verkshöjd och upphovsrätt.

Arina Stoenescu och Lars Fuhre

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.