Bild: Marcus-Gunnar Pettersson

Krönika: Du är med och bestämmer

”Era pengar, er gemensamma röst och era gemensamma möjligheter.” Var med och sätt kursen för Svenska Tecknares kommande verksamhetsår, uppmanar Tyra von Zweigbergk, tf ordförande för Svenska Tecknare. Texten publicerades i Tecknaren #2, i april 2017.

Text: Tyra von Zweigbergk
Illustration: Marcus-Gunnar Pettersson

Egentligen skulle jag vilja hålla på med mina papper i dag. Jag är ivrig att få börja klippa i dem, skära och vika. Jag måste prova olika färger, se om det går att kombinera dem på ett sätt jag inte brukar, eller om det inte ska vara några färger alls. Jag håller nämligen på med ett projekt som kräver extra mycket experiment och fri tanke just nu.

Men innan jag kan sätta i gång med detta ska jag skriva om Svenska Tecknares kommande årsmöte och hur viktigt det är att ni medlemmar kommer dit. Inte bara för att det är roligt att träffas och diskutera med kollegor, utan också för att vi har ett jobb att göra tillsammans.

Årsstämman är en förenings högsta beslutande organ. Det är alltså det högtidligaste vi har. Där bestämmer medlemmarna om bland annat organisationens strategier, dess stadgar och styrelsesammansättning. Det är också där vi får ta del av styrelsens ekonomiska rapport, höra revisorernas berättelse, utser en ny valberedning och beslutar om eventuellt inkomna motioner.

Vi kan föreställa oss Svenska Tecknare som ett skepp. Årsstämmans roll är då helt enkelt att säkerställa att skeppet är ordentligt försett med förnödenheter, har bästa tänkbara besättning och håller rätt kurs. Det är väl värt att vara med på detta, eftersom lasten på det här skeppet är dyrbar.

Den består av era pengar, er gemensamma röst och era gemensamma möjligheter. Den väg föreningen väljer kan påverka dig och din arbetssituation i både stort och smått och på kort och lång sikt. Därför är det angeläget att delta i att se till att styrelse och kansli har rätt rutt utstakad på kartan inför kommande verksamhetsår.

När det är gjort kan vi vinka av skutan, sätta oss vid arbetsbordet igen och fortsätta klura på hur ett papper ska vikas, hur en penna bäst ska dras över ett papper, eller vad som nu pågår hos dig för tillfället.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.