Illustration: Julia Thorell

Fråga juristen: Hur påverkar EU vår upphovsrätt?

Våra svenska lagar påverkas av vad som beslutas i Bryssel – och just nu strävar man efter att samma upphovsrättsliga regler ska gälla i hela unionen. Kiljan Ardal skriver om upphovsrätt och EU, samt svarar tillsammans med Malin Bergström på läsarfrågor om juridik, arvoden och avtal. Texten publicerades i Tecknaren #2, i april 2017.

Text: Kiljan Ardal, Malin Bergström. Illustration: Julia Thorell.

Upphovsrätten grundar sig i idén om att upphovspersonen till ett verk har ensamrätt att bestämma hur verket ska användas – både ur ett ekonomiskt och ur ett ideellt perspektiv. Det görs dock vissa inskränkningar i upphovsrätten där lagen tar hänsyn till andra intressen, till exempel för att främja informationsfriheten.

Eftersom Sverige är med i EU påverkas de svenska lagarna av vad som beslutas i Bryssel – och just nu sker där en harmonisering av upphovsrätten, det vill säga man strävar efter att samma regler ska gälla i hela unionen.

I höstas presenterade EU-kommissionen ett nytt direktivförslag där kommissionens ordförande betonade vikten av att upphovspersoner ska betalas rättvist för sitt arbete ”oavsett om det sker i studior eller vardagsrum, oavsett om det sprids online eller offline”.

Förslaget har flera inslag som är positiva för upphovspersoner, inslag som syftar till att skapa en mer rättvis och hållbar marknad i den digitala miljön. Bland annat att upphovspersoner ska ha rätt att kräva ytterligare, lämplig ersättning från den som de har upplåtit rättigheter till, om det i efterhand upptäcks att den ursprungliga ersättningen har blivit oproportionerligt låg i jämförelse med de intäkter som verket genererar. Men det finns även förslag på att införa vissa inskränkningar i upphovsrätten, vilket är något som bör göras med största restriktivitet.

Förslaget behandlas just nu inom EU, där svenska representanter deltar i förhandlingarna, och på Svenska Tecknare följer vi med spänning vilka utmaningar som morgondagens upphovsrätt kommer att ställas inför.

Kiljan Ardal

Kunden vill publicera bild utan tillstånd

Hejsan! Jag håller på att formge en bok åt en kund. Hen har skrivit en text som baserar sig på en bild som hen har hittat på en organisations Facebooksida. Nu vill hen publicera bilden i boken och förstår inte riktigt att vi inte bara kan ta den.
Hur kan jag förklara detta för kunden, som i nuläget inte litar på vad jag säger utan mest verkar tycka att jag är krånglig?

Malin Bergström svarar:
Hej! Du kan nämna för din kund att man inte får använda en bild som någon annan är upphovsperson till, förutom för privat bruk. Att publicera en bild i en bok räknas alltså inte som privat bruk.
Upptäcker upphovspersonen bildstölden kommer hen att anse att detta utgör ett upphovsrättsintrång och kräva skadestånd/ersättning för det.
Det din kund bör göra är att kontakta upphovspersonen till den aktuella bilden och fråga om lov att få använda bilden mot skälig ersättning, för att undvika att göra sig skyldig till otillåtet användande av annans bild.

Vi är oeniga om överenskommelsen

Vad händer när jag och min uppdragsgivare har olika syn på vad som gäller mellan oss? Som bakgrund ska nämnas att vi har ett skriftligt avtal, som dock är väldigt kortfattat. I övrigt har vi träffat muntliga överenskommelser.

Kiljan Ardal svarar:
Ett avtal kräver inte någon särskild form och kan alltså vara såväl skriftligt som muntligt. Avtalstolkning bygger på att försöka utreda vad parternas gemensamma avsikt med avtalet var när det ingicks. I en domstol är det den part som hävdar att ett avtal har ett visst innehåll som har bevisbördan för detta.
Ett avtal har förvisso företräde framför lagen, men i sådana frågor som inte regleras i parternas avtal gäller i stället vad som står i lagen, och lagen syftar allt som oftast till att skydda en svagare part.
Utöver avtalets innehåll och vad som framgår av lagen tar avtalstolkning även sikte på partsbruk (det vill säga hur parterna ”brukar göra” i andra avtalsrelationer), sedvänja inom branschen etcetera.
Med detta sagt finns det alltså inga hinder mot att ni nu själva kommer överens om vad som ska gälla mellan er i detta skede, men ur ett förhandlingsperspektiv är det bra att veta vad som gäller om man skulle hamna i en domstolssituation.

Får jag rita av kändisar?

Jag har tänkt sätta upp en webbshop för att sälja printar med motiv föreställande foton av kändisar och rollfigurer från filmer och tv-serier. Jag ritar alltså av dem och gör egna tolkningar i min stil. Är det upphovsrättsskyddat material eller kan jag sälja det? Tacksam för svar!

Malin Bergström svarar:
Det finns två aspekter att ta hänsyn till i det här fallet. Den ena är att det fotografi av den kända personen som du ritar av kan vara skyddat av upphovsrätt. Du bör alltså be fotografen om lov att rita av fotot och sälja illustrationen.
Utgångspunkten i upphovsrättslagen är att upphovspersonen till fotografiet har ensamrätt till all användning, exempelvis i form av framställning av nya exemplar och försäljning av dessa. Detta gäller även återgivande av fotografiet i annan konstart, som exempelvis illustrationer. Det är bättre att använda flera olika foton och hämta inspiration från allihop, och skapa sin egen tolkning utifrån dem – då har du skapat något eget som inte kan härledas till ett specifikt foto.
Den andra aspekten i denna fråga är det faktum att rollfigurer i film och tv oftast är varumärkesskyddade och att det filmbolag som äger rättigheterna till rollfiguren, och den merchandise som finns kring den, kommer att reagera om du säljer dessa avbildningar på din webbplats.

Förlaget fortsätter ge ut böcker med mina bilder

Hej! Jag har gjort den grafiska profilen och illustrationer åt ett bokförlag i en av deras barnboksserier. Både omslagen och inuti själva boken.
Nu har de, utan att kontakta mig, fortsatt göra böcker i samma bokserie med illustrationer som är identiska med det jag skapade åt dem, bara det att det inte är jag som gör det längre, utan jag gissar att de har anlitat någon annan.
Vi har inte skrivit något avtal om uppdraget, men innebär det att de kan göra så här utan mitt tillstånd?

Malin Bergström svarar:
Nej, de kan inte publicera eller kopiera dina bilder utan ditt tillstånd bara för att ni inte har ett skrivet avtal. Det hade dock varit bra om det hade funnits något avtalsunderlag, då kan man lättare undvika den här typen av situationer.
Har du kvar mejlkorrespondens som bekräftar ditt uppdrag så kan detta användas som ett bevis på er överenskommelse.
För att kunna göra en rättvis bedömning av om de har gjort ett upphovsrättsintrång eller inte skulle man behöva jämföra dina verk och det som förlaget har skapat. Det är ju tillåtet att inspireras i viss mån av någon annans verk.
Men eftersom det här är i samma bokserie, och illustrationerna är identiska med dina från tidigare böcker, samt att uppdraget från början var ditt, så låter det inte korrekt hanterat.
Jag tycker att du ska kontakta förlaget och kräva en förklaring. Om det är så att de har fortsatt använda dina verk utan tillåtelse eller låtit en annan illustratör göra identiska kopior av dina verk bör du även kräva kompensation.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.