Bild: Magnus Bard

Fråga juristen: Vi hjälper dig att ställa krav

Är det rimligt att i början av karriären göra gratis jobb bara för att få en starkare och större portfolio? Hur fungerar upphovsrätten? Malin Bergström skriver om vad Svenska Tecknare kan hjälpa nyutexaminerade designstudenter med, samt svarar tillsammans med Kiljan Ardal på läsarfrågor om juridik, arvoden och avtal. Texten publicerades i Tecknaren #3, i juni 2017.

Text: Kiljan Ardal, Malin Bergström. Illustration: Magnus Bard.

Som student är man i början av sin karriär – vilket är härligt, men ofta också kan vara knepigt. Verkligheten och skolans värld ser sällan likadana ut, och när man sedan börjar arbeta kan det vara svårt att veta vad det är som gäller på riktigt i branschen. Vad har jag för rättigheter? Är det rimligt att göra gratis jobb bara för att få en starkare och större portfolio? Vad innebär ens begreppet upphovsrätt?

Under våren har vi jurister på Svenska Tecknare varit ute och föreläst om upphovsrätt, avtal och arvoden på skolor med eftergymnasiala utbildningar i illustration, grafisk design och reklam.
Förutom att det är fantastiskt för oss att få träffa alla kreativa och nyfikna studenter är det här en betydelsefull del i Svenska Tecknares verksamhet.

Det är viktigt att du som upphovsperson är medveten om vilka rättigheter du har och vad begreppet upphovsrätt innebär. Ju mer kunskap du har desto lättare kan du ställa krav på din motpart. Risken minskar för att du går in i ett samarbete som du i efterhand inser kanske inte var så fördelaktigt som du först trodde – där och då var du kanske bara tacksam för att överhuvudtaget få ett jobb.

Att ge uppdrag till nyexaminerade är ett tacksamt sätt för företag att få bilder av hög kvalitet till en oftast lägre kostnad. För den nyutexaminerade är det därför viktigt att tidigt i karriären veta värdet av det man skapar, och det är svårt. Men att våga ställa krav och förhandla fram bra villkor är angeläget inte bara på individnivå utan för att det även påverkar standarden för hela branschen. Ibland kan den förhandlingssituationen vara svår, och då finns vi på Svenska Tecknare där som ditt stöd.

/Malin Bergström

Min omslagsbild finns även inne i boken

Jag gjorde en illustration till ett bokomslag för en kund. Nu har kunden återanvänt delar av omslaget inne i boken vid vissa kapitel, utan att fråga mig om lov eller informera mig.
Är detta korrekt beteende från deras sida? Kan jag kräva mer ersättning eftersom det rör sig om ytterligare användande?

Malin Bergström svarar:
Det beror delvis på hur avtalet mellan er ser ut. Om det rör sig om ett friköp, som har gett kunden rätt att använda bilderna hur mycket som helst utan ditt godkännande, är det knepigt att invända mot det utökade nyttjandet.
Men om ni endast har avtalat om nyttjande av bilden på omslaget av boken så är ju nyttjandet i inlagan något som går utanför avtalet. Kunden borde då ha kontaktat dig innan hen använde bilder på fler sätt än vad ni hade avtalat om. Både för att inhämta ditt godkännande och för att göra upp om ersättning för att bilden används flera gånger och dessutom har bearbetats.

Vilken momssats gäller när jag säljer tryck?

Hej, jag är bokillustratör och ska nu sälja konsttryck med teckningar ur en bok. Jag har gjort originalteckningarna för hand och sedan lagt till delar av andra teckningar i Photoshop för att skapa den slutgiltiga bilden, som jag nu har tryckt på akvarellpapper och ska sälja. Vilken typ av verk räknas mina bilder som och vilken momssats ska jag ha?

Kiljan Ardal svarar:
Jag utgår i mitt svar från att det som avses inte är upplåtelse av nyttjanderätt till dina verk genom licens, utan försäljning av konstverk. Då gäller följande för konstverk i form av målningar, teckningar och collage som är utförda helt för hand:
Om du som konstnär själv säljer dina verk för under 336 000 kronor per år är det momsfritt. Om du som konstnär själv säljer dina verk för över 336 000 kronor per år är det 12 procents moms. Om ditt bolag säljer dina konstverk är det 25 procents moms. Om en konsthandlare säljer dina konstverk är det 25 procents moms.
Vad gäller utskrifter och reproduktioner av verk (till exempel affischer) beskattas dessa med 25 procents moms, och är det så att du ska ha med bilderna i en bok är det andra momsregler som gäller.

Får jag använda äldre illustrationer?

Hej, jag har en fråga angående upphovsrätt på gamla tecknade verk. Jag designar brädspel och har tagit fram ett kortspel som ska ha ett nordiskt medeltidstema.
Till designen på själva korten har jag en tanke om att använda mig av en känd illustratörs bilder från en gammal bok, eftersom de skulle passa temat bra och dessutom är väldigt fina.
Jag undrar hur det ser ut med upphovsrätt på så gamla verk och hur jag ska gå till väga för att få använda mig av bilderna. Jag vill verkligen göra rätt för mig och kommer givetvis att namnge illustratören i regelhäftet till spelet. Finns det något mer jag bör göra?

Malin Bergström svarar:
Om det har gått över 70 år från det datum då upphovspersonen avled är bilderna fria att användas. Dock bör man ändå namnge vem som har gjort dem enligt god sed, precis som du har för avsikt att göra.
Om det inte har gått 70 år sedan upphovs¬personen avled måste arvingarna kontaktas, alternativt om det är någon annan part som innehar upphovsrätten till dessa verk.

Får jag publicera bilder ur en gästbok?

Jag har en gästbok där besökare har ritat bilder och skrivit hälsningar och dikter. Jag planerar att sammanställa materialet och ge ut i bokform.
Har jag rätt till detta? Vem äger materialet? Materialet i gästboken är 20–40 år gammalt och många av de som har skrivit går inte att kontakta eftersom de bara har skrivit en signatur eller ett förnamn.

Kiljan Ardal svarar:
Som utgångspunkt gäller att varje bild, hälsning, dikt etcetera utgör ett upphovsrättsligt skyddat verk i sig där personen som har skapat respektive bild och text är upphovsperson till det verket. Att ge ut verken i bokform innebär att du tillgängliggör verken för allmänheten. Eftersom upphovsrätten är en ensamrätt för upphovspersonen får du enbart tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddat material för allmänheten under förutsättning att respektive upphovperson har lämnat sitt godkännande till detta.
Den omständigheten att du inte har lyckats få tag i en upphovsperson ger ingen rätt att nyttja dennes verk genom att hävda att det inte gick att nå personen i fråga. De verken får du helt enkelt undanta.
Notera även att upphovsrätten till ett verk sträcker sig 70 år från upphovspersonens död, så med all sannolikhet skyddas samtliga verk fortfarande av upphovsrätt.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.