Fråga juristen: På lika villkor, men på vilka villkor?

”Den rätt som du upplåter innebär att Instagram kan använda dina bilder i andra sammanhang genom att vidarelicensiera rättigheterna till externa parter.” Kiljan Ardal svarar på läsarfrågor om juridik, arvoden och avtal. Texten har tidigare publicerats i Tecknaren nummer 5, oktober 2017.

Text: Kiljan Ardal. Illustration: Sara Olausson.

Sociala medier har en demokratisk funktion på så vis att alla aktörer, oavsett storlek och budget, ges en möjlighet att marknadsföra sig. Som illustratör, grafisk formgivare, serieskapare eller animatör är du kanske en flitig användare av sociala medier? För oss på Svenska Tecknare, precis som för våra medlemmar och alla som arbetar inom bild och form, fyller sociala medier en viktig funktion som kommunikationskanal.

När du skapar ett konto på till exempel Instagram godkänner du samtidigt deras användarvillkor, som bland annat reglerar Instagrams rätt att använda det material som du lägger upp så länge ditt konto är aktivt. Detta kan förvisso ses som en förutsättning för att Instagram ska kunna utöva själva syftet med tjänsten – att publicera det innehåll du lägger upp.

Men den rätt som du upplåter sträcker sig längre än så. Den innebär nämligen att Instagram kan använda dina bilder i andra sammanhang genom att vidarelicensiera rättigheterna till externa parter. Dessutom upplåts rättigheterna utan rätt till ersättning och utan geografisk begränsning.

Mig veterligen finns det än så länge inget fall där Instagram eller något annat sociala medier-företag har sålt vidare rättigheter till användares bilder som sedan har nyttjats av en tredje part i något kommersiellt sammanhang. Och jag skulle bli förvånad om så skedde, sett till den risk det skulle innebära för företagets popularitet.

Med det sagt bör du ändå vara medveten om hur den juridiska konstruktionen ser ut och vilka rättigheter du faktiskt upplåter till de bilder som du lägger upp.

Kiljan Ardal

Får jag betalt för en ny utgåva?

Hej, Svenska Tecknares jurist! Jag ska svara på ett bokförlags förslag till avtal men känner mig lite tveksam till denna formulering: ”Ersättning utgår med ett engångsarvode för samtliga utgåvor och nyttjanden …” Innebär det att jag inte får något återanvändningsarvode om förlaget ger ut en ny utgåva?

Kiljan Ardal svarar: Vanligtvis har ett förlag rätt att ge ut nya upplagor utan att betala något extra för detta. De har ju redan betalat en gång för att få nyttja rättigheterna och en ny upplaga innebär helt enkelt att förlaget trycker upp fler exemplar.

Ifall en revidering av innehållet har skett brukar man dock prata om ny utgåva. Likaså när ett verk ges ut i nytt format. I en sådan situation kan man säga att det blir en ny version av verket, en ny ”produkt”, fast där förlaget återanvänder de rättigheter som de tidigare köpt. För detta ska upphovspersonen ha betalt.

Med den formulering som du återger ovan har i stället förlaget friskrivit sig från detta och ges en möjlighet att ge ut nya utgåvor utan att betala dig något återanvändningsarvode. För att en sådan formulering ska accepteras krävs att ditt ursprungsarvode täcker upp för de framtida inkomstförlusterna som du gör när nya utgåvor ges ut.

En skola vill använda bilderna

Hej, jag har illustrerat en bok som just har kommit ut från förlaget. Vid bokreleasen pratade jag och redaktören med en gymnasielärare som var intresserad av att använda bildmaterialet i undervisningen som en Powerpointpresentation (alltså utan formgivning och text). Redaktören på förlaget har ingen erfarenhet av någon liknande situation eftersom de inte håller på med läromedel och vi undrar hur man bör gå till väga med ersättning för detta. Tacksam för råd!

Kiljan Ardal svarar: Genom det så kallade avtalslicenssystemet, vilket regleras i upphovsrättslagen, har alla kommunala skolor i Sverige rätt att nyttja upphovsrättsligt skyddat material (såväl läromedel som annat material) utan att betala ersättning för detta direkt till upphovspersonen.

I stället betalas ersättning direkt till organisationen Bonus Copyright Access, som har ingått avtal med skolorna genom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om att få använda det skyddade materialet. Bonus, som ägs av de organisationer som företräder upphovsrättsliga intressen, däribland Svenska Tecknare, fördelar sedan vidare dessa kopieringspengar till organisationerna som fördelar dem till upphovspersonerna.

Vad är ett kommissionsavtal?

Ett företag har kontaktat mig och frågat om de får sälja mina affischer i sina butiker. Vi håller nu på att diskutera vilken form vårt samarbete ska ha och jag undrar vad det innebär att ingå ett så kallat kommissionsavtal?

Kiljan Ardal svarar: Till skillnad från en vanlig återförsäljare som köper in dina varor och betalar dig oavsett hur försäljningen går, innebär ett kommissionsavtal att företaget, i rollen som kommissionär, säljer dina affischer i eget namn. Företaget tar alltså in dina affischer till sitt lager men äger dem inte, utan förmedlar varje försäljning för sig. Utåt sett ser det dock ut som att det är företaget som säljer ”sin” affisch till kunden.

Fördelen med att ha ett kommissionsavtal, till skillnad från ett återförsäljar- eller agentavtal, är din rätt att få tillbaka de affischer som eventuellt finns kvar i företagets lager om det skulle gå i konkurs. Den juridiska termen för detta är att du har en så kallad separationsrätt till dina affischer.

Får kunden sälja mina bilder vidare till sin kund?

Jag fick i uppdrag att leverera ett antal bilder till en reklambyrå som i sin tur skulle

sälja vidare bilderna till ett företag. Nu har reklambyrån kontaktat mig och sagt att de har problem med betalningen och inte kan betala det pris som vi hade kommit överens om. Min fråga är vad som gäller för reklambyråns rätt att sälja vidare bilderna till företaget när jag inte har fått fullt betalt?

Kiljan Ardal svarar: Som huvudregel kan sägas att köparen har ett starkare skydd än säljaren, eftersom äganderätten vid köp av upphovsrättigheter övergår i och med avtalet. Genom att äganderätten anses ha övergått till reklambyrån har de ju rätt att sälja vidare bilderna till företaget i enlighet med ert avtal.

En viktig detalj är dock om köpet avser en överlåtelse eller en upplåtelse. Gäller det en överlåtelse – ett köp av rättigheterna utan begränsningar i hur de får nyttjas – finns det en möjlighet för dig att häva köpet på grund av bristande betalning.

Är det i stället en upplåtelse (licens) av rättigheterna – vilket till skillnad från en överlåtelse inbegriper begränsningar i köparens nyttjande – sitter du i en sämre sits, eftersom du då förmodligen inte har någon möjlighet att häva köpet. Vad som händer då är i stället att du har en fordran på reklambyrån men att de samtidigt har rätt att sälja vidare bilderna på det sätt som ni har avtalat om.

För att gardera sig mot sådana här situationer i förväg rekommenderar jag att föra in en förbehållsklausul i avtalet, där det stadgas att rättigheterna förblir uppdragstagarens till dess att full betalning har erlagts.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.