Krönika: Världens mest spridda design

I våra liv finns knappt ett område som inte påverkas av grafisk formgivning, ändå ignoreras ofta dess upphovspersoner. Det skriver Lars Fuhre, grafisk formgivare och ledamot i Svenska Tecknares styrelse. Axel Hugmark illustrerar. Tidigare publicerad i Tecknaren nummer 2, april 2018.

Text: Lars Fuhre. Illustration: Axel Hugmark.

Byxornas tvättanvisningar och varu­märkesetiketter. Förpackningarna på frukostbordet. Morgontidningen, eller ”morgonappen”. Skyltarna på bussen. Parke­ringens vita markeringar i form av en rullstol.

Allt ovan är exempel på design, förvisso, men mer specifikt är det design som ska kommunicera, det vill säga grafisk design. I våra liv finns knappt ett område som inte påverkas av grafisk formgivning.

Och det har pågått länge. En av mänsklighetens äldsta bilder sägs vara en som anger en riktning: piktogrammet för en pil har funnits sedan människan började kommunicera, ja långt före grottmålningarna i Lascaux som ändå har mer än 19 000 år på nacken. Tidningar, böcker, foldrar och bruksanvisningar, för att inte tala om biljoner digitala layouter, mångfaldigas i långt fler exem­plar än någonsin möbler, kläder och inredningar. Grafisk form är helt enkelt den i särklass mest spridda designformen.

Ändå ignoreras ofta dess upphovspersoner. Ändå får jag kontakta designtidskrifter och påpeka att det vore snyggt om de uppgav grafisk formgivare för böckerna som recenseras. Och ändå måste jag påminna förlag om det självklara i att uppge också mitt namn, inte bara illustra­törens eller fotografens (om de ens anger något utöver författarens).

Grafiska formgivare är en viktig grupp bland Svenska Tecknares medlemmar. I vårt projekt Grafisk form och upphovsrätt undersöker vi varför utgångspunkten oftast är att grafisk form inte har verkshöjd och upphovsrättsligt skydd, och varför vissa kreatörer får del av ett verks framtida framgångar genom till exempel royaltyersättning, medan den grafiska formgiva­ren oftast får nöja sig med en engångsersättning.

Under 2018 kommer vi att ta projektet vidare och även bjuda in medlemmar till ett arbets­utskott som arbetar med frågor som rör grafisk form. Hoppas att vi ses i den gruppen!

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.