Illustration: Agnes Jakobsson

Fråga juristen: Vägen till en hållbarare avtalsmarknad

Vad händer om ditt uppdrag avbryts, vad gäller vid skissuppdrag, hur ska tvister kring uppdrag lösas? Sandra Åkesson skriver om en ny punktlista för tydligare avtal mellan kreatörer och uppdragsgivare, samt svarar på läsarfrågor om juridik, arvoden och avtal. Artikeln har publicerats i Tecknaren nummer 6, december 2018. Text: Sandra Åkesson. Illustration: Agnes Jakobsson.

På Bokmässan tidigare i höstas höll jag i en programpunkt om avtalsförhållandet mellan kreatör och beställare. Många gånger ingås inget skriftligt avtal och man har inte diskuterat igenom uppdraget och upplåtelsen så noggrant innan arbetet påbörjas – utan det hela bygger på presumtion och antaganden.

Detta gör att många uppdrag präglas av osäkerhet på vad som egentligen gäller och vad man är överens om. Att inte ha reglerat arbetet och upplåtelsen är inte bra för någon av parterna – både kreatör och beställare tjänar på att det finns en tydlighet.

Därför har vi tagit fram 15 punkter för en hållbarare avtalsmarknad, punkter som jag presenterade under mitt föredrag på mässan. Meningen är att dels ni kreatörer och dels era uppdragsgivare ska kunna använda dessa som en checklista för avtal eller offerter. Punkterna reglerar sådant som att kreatören ska bli namngiven, har rätt till ersättning för mertid, vad som händer vid avbrutet uppdrag och förseningar, vad som gäller vid skissuppdrag, hur otydliga avtal ska tolkas, hur tvister ska lösas, med mera. Det finns även punkter som är mer till för beställaren, som vad som händer om kreatören begår fel, och att materialet ska vara ett resultat av kreatörens eget skapande.

Om du och din uppdragsgivare är överens om dessa 15 punkter har ni kommit en lång bit på väg mot en hållbar avtalsmarknad för både kreatör och beställare. De 15 punkterna finns på svenskatecknare.se där du även hittar nya mallavtal för illustration och grafisk form.

Sandra Åkesson

Till 15 avtalsprinciper för en hållbar marknad

Skatt på stipendium?

Hej! Om jag får ett stipendium från kopieringsfonden, kommer jag att behöva betala skatt för de pengarna?

Sandra Åkesson svarar:
Nej, du ska inte skatta för de pengar du erhåller från kopieringsfonden. Stipendier är som huvudregel skattefria, så länge de inte ställer krav på en motprestation eller påminner om ett anställningsliknande förhållande mellan givaren av stipendiet och mottagaren.

Sälja samma bilder flera gånger?

Hej juristen! För ett par år sedan sålde jag bilder till en kund. Nu har en annan kund hört av sig och vill använda samma bilder. Kan jag sälja dem igen?

Sandra Åkesson svarar:
Svaret är att det beror på vilka rättigheter din första kund fick. Om den första kunden fick en exklusiv rätt som inte har gått ut än, eller rätt att använda bilderna fritt och för alltid, kan du inte sälja bilderna igen. Om däremot användningsrätten har gått ut eller den första upplåtelsen var icke-exklusiv kan det finnas en möjlighet att sälja bilderna igen – så länge inte avtalet med den första kunden innehåller någon klausul som begränsar denna möjlighet.

Hur fungerar dröjsmålsränta?

Hej juristen, jag har en fråga kring dröjsmålsränta. Jag brukar i mina offerter skriva att ”ränta utgår enligt räntelagen”, men hur mycket ränta ska jag då lägga på vid en försenad betalning?

Sandra Åkesson svarar:
Att dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen betyder helt enkelt att det som stadgas i räntelagen ska gälla vid dröjsmål med betalning. Jag kommer i mitt svar utgå från att du har angivit ett förfallodatum på fakturan. Enligt räntelagen beräknas årsräntan enligt en räntesats motsvarande vid tiden gällande referensränta plus 8 procentenheter.  För andra kalenderhalvåret 2018 är referensräntan på – 0,50, vilket betyder att räntesatsen blir 7,50 procent för ett år. För att då räkna ut hur mycket du ska lägga på behöver hänsyn tas till hur många dagar försenad betalningen är i förhållande till ett år (man räknar för enkelhetens skull med att ett år är 360 dagar). Följande formel kan således användas vid uträkning: 0,075 x fakturabelopp inklusive moms x antal dagar från förfallodag/360. Om man tycker att det är krångligt kan man ringa kansliet för att få hjälp. Ett alternativ till att skriva att dröjsmålsränta utgår i enlighet med räntelagen är att skriva ut en procentsats som dröjsmålsränta, till exempel 8 procent, det man då ska tänka på är att procentsatsen inte får vara orimligt hög – då finns det en risk för att den jämkas eller anses ogiltig. En sak att tänka på innan man lägger på dröjsmålsränta är att om det är en kund man brukar jobba med och som inte brukar var sen med betalningen kan det vara bra att först påminna om fakturan utan att lägga på dröjsmålsräntan – det är lätt att en faktura av misstag glöms bort eller försvinner med posten.

Upphovsrätt i sociala medier

Hej juristen, jag har blivit anlitad av ett företag för att göra en presentation som kommer att innehålla skärmdumpar av Facebook- och Instagraminlägg gjorda av olika influencers. Nu har jag börjat fundera kring om det här på något vis inkräktar på dessa personers upphovsrätt?

Sandra Åkesson svarar:
Jag utgår i mitt svar ifrån att denna presentation ska användas i ett sammanhang där den når allmänheten. Innehållet i ett inlägg i sociala medier – såsom foton, illustrationer och text – kan vara upphovsrättsligt skyddat. Om du tar en skärmdump på någons Facebook- eller Instagraminlägg kan det alltså hända att det är material som är upphovsrättsligt skyddat, där det krävs tillstånd från upphovspersonen för att du ska få använda det. Ha även i åtanke att det kan finnas fler upphovspersoner till materialet i inlägget än endast influencern – till exempel en fotograf som har tagit fotot eller profilbilden. Flera upphovspersoners medgivande kan alltså behövas, beroende på hur deras avtalsförhållande till influencern ser ut.

Är en två år gammal faktura för gammal?

Hej, jag upptäckte precis en två år gammal faktura som kunden ännu inte har betalat. Är den fordran för gammal eller kan jag kräva in betalning från kunden nu i efterhand?

Sandra Åkesson svarar:
Huvudregeln är att en fordran preskriberas efter tio år. Om det är en fordran som du som näringsidkare har mot en konsument preskriberas den dock efter tre år. Dessa tidsfrister gäller så länge inte preskriptionsavbrott har skett. Ett preskriptionsavbrott är att någon sorts påminnelse om skulden görs, till exempel betalningspåminnelse. Om ett preskriptionsavbrott görs löper en helt ny preskriptionstid från den tidpunkten. I ditt fall då fordran endast är två år gammal är det ingen risk att den har preskriberats, utan du kan kräva in betalning från kunden nu i efterhand.

Text i illustrationen: ”Kära kund, Det är med viss ängslan jag skriver detta brev ty jag vet icke om du känner vikten av att skriva ordentliga avtal. Jag å min part åtar mig givetvis att levererat material är ett resultat av eget skapande liksom du försäkrar att marknadsmässig ersättning utgår. Skissarvode tillkommer givetvis…Återkom gärna på mailen?! Din förevigt, illustratör”

Illustration: Agnes Jakobsson

 

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.