Fråga juristen: Att porträttera kända personer

Har kända personer upphovsrätt till sitt utseende? Sandra Åkesson skriver om att teckna porträtt eller andra bilder efter verkliga förlagor, samt svarar på läsarfrågor om juridik, arvoden och avtal. Artikeln har publicerats i Tecknaren nummer 1, mars 2019. Text: Sandra Åkesson. Illustration: Maria Fröhlich.

På senaste tiden har jag fått en hel del frågor om att avbilda kända personer. Många är oroliga att avbildningen ska kränka den avbildade personens rättigheter eller på något annat vis innebära ett intrång – därför tänkte jag nu reda ut vad som gäller.

Personen som avbildas har inte upphovsrätt till sitt eget utseende. Man får avbilda personer utan att det inkräktar på deras immateriella rättigheter. Men det finns begränsningar, till exempel får sådana avbildningar inte utan medgivande användas i reklam eller marknadsföring, detta framgår i lagen om namn och bild i reklam.

Om du använder dig av ett fotografi som förlaga ska du ha i åtanke att fotografier skyddas av upphovsrättslagen. Fotografen har ensamrätt till fotografiet i alla konstarter och det finns ett avbildningsskydd. Att avbilda ett fotografi rakt av innebär således ett intrång i fotografens upphovsrätt. Upphovsrättslagen innehåller dock en bestämmelse om att om man i fri anslutning till ett verk skapar ett nytt och självständigt verk innebär inte det verket ett intrång i originalverkets upphovsrätt.

Hur stora bearbetningarna ska vara för att det ska anses vara ett nytt självständigt verk är aningen luddigt i både lagtexten och vägledande rättsfall. Min rekommendation för när man ska avbilda en känd person är därför att använda fler än ett fotografi som förlaga. Det ökar självständigheten och originaliteten för illustrationen och således möjligheterna att den anses vara ett nytt självständigt verk. Försök även att, i stället för att avbilda fotografiet, teckna av personen så som hen ser ut utan att använda för många bärande element från ett och samma fotografi.

Vem äger bilderna?

Hej juristen! Vem äger mina originalillustrationer? Är det jag eller min kund?

Sandra Åkesson svarar:
Om du inte har avtalat bort rätten till originalillustrationerna är de dina. Det faktum att din kund har rätt att använda dina illustrationer i vissa sammanhang innebär inte att de äger originalen. Upphovsrätt är en sak, äganderätt till original en annan.

Om du har levererat originalen analogt ska kunden efter användning återlämna originalen till dig. Om originalen har levererats digitalt kan det vara svårt för dig att veta om kunden har sparat de digitala originalen eller ej. Digitala original kan lätt bli liggande på en server hos uppdragsgivaren. Illustrationen kan då mycket väl dyka upp senare i mer eller mindre muterad form och i olika sammanhang. Detta beror ofta på att det inte finns kunskap om att det är skillnad mellan att inneha ett original och att ha upphovsrätten till bilden, det är därför bra att vara tydlig med äganderätten gentemot kunden.

För att undvika tolkningsproblem kan du se till att det i avtalet med kunden påpekas att ”originalet tillhör illustratören om inte annat särskilt har avtalats” och att ”originalen ska återsändas alternativt raderas efter användningen”.

Sandra Åkesson

Får jag kopiera andras bilder privat?

Hej! Får jag som privatperson kopiera bilder som jag har hittat på internet? Jag har hittat ett par bilder som jag skulle vilja skriva ut och ha hemma på väggen. Jag har för mig att jag har läst något om att man får det.

Sandra Åkesson svarar:
Upphovsrätten innebär att den som har skapat ett verk har ensamrätt att förfoga över det i alla sammanhang. Om man vill använda någon annans verk måste man således ha upphovspersonens tillstånd. Det finns dock ett antal undantag från denna grundprincip enligt upphovsrättslagen.

Undantagen avser verk som har upphovsrätt men där upphovspersonens intressen står mot vissa andra intressen som samhället och allmänheten har av att kunna nyttja ett verk utan att behöva inhämta tillstånd i varje enskilt fall. Ett av dessa undantag är kopiering för privat bruk. Denna bestämmelse innebär som huvudregel att du för privat bruk får framställa en eller några få kopior av ett verk till dig själv, din familj och dina vänner. Det spelar ingen roll om förlagan finns på nätet eller analogt. Förlagan måste dock vara lovlig, det vill säga den måste ha framställts eller gjorts tillgänglig med upphovspersonens tillstånd.

Om du är tveksam om ifall bilderna har lagts ut på nätet med upphovspersonens tillstånd, eller om du vill göra fler kopior än några få exemplar, måste du kontakta den som har skapat bilderna för att få tillstånd.

Får jag använda Röda Korsets logotyp?

Hej Svenska Tecknare! Jag ska göra en illustration till en kund där jag har tänkt använda Röda Korsets logotyp (det röda korset mot vit bakgrund) men en kompis till mig sa att man inte får använda den i illustrationer. Jag trodde att man fick använda logotyper fritt?

Sandra Åkesson svarar
Vilken spännande fråga – som har ett mer komplicerat svar än vad man först kan tro. ”Vanliga” varumärken skyddas av varumärkeslagen, och uppvisar de originalitet (uppnår verkshöjd) kan de även skyddas av upphovsrättslagen.

Varumärken som endast skyddas av varumärkeslagen har ett skydd som innebär att ingen annan än innehavararen i näringsverksamhet får använda ett varukännetecken som är: 1) identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag, 2) identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet, eller 3) identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen avser varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

För varumärken som uppvisar originalitet, alltså är ett uttryck för upphovspersonens egna intellektuella skapande, och då även skyddas av upphovsrättslagen finns ett avbildningsskydd som stadgar att man inte får avbilda varukännetecknet utan medgivande från upphovsrättsinnehavaren. Dock finns en del undantag, såsom för att rapportera om dagsaktuella händelser.

När det gäller just Röda Korset finns det en särskild lag som reglerar användningen av deras kännetecken. ”Lag om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten” är en implementering av en internationell konvention. I denna lag stadgas det att ett märke som består av ett rött kors mot vit bakgrund, eller benämningen röda korset, endast får användas av militär sjukvård och militär själavårdspersonal, internationella rödakorsorganisationer och nationella föreningar som är knutna till dem, civil sjukvård under en väpnad konflikt eller av svensk civil sjukvård om tillstånd har getts av regering eller den myndighet som regeringen utser.

Så det är korrekt som din kompis har påpekat att man inte får använda Röda Korsets symbol i illustrationer utan tillstånd.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.