Reportage: Så funkar pensionen!

Hur länge ska jag arbeta? Hur blir mitt liv som pensionär? Det kan kännas som frågor från framtiden, svåra att ta på och lätta att skjuta upp. Men det kan vara bra att förbereda sig mentalt för pensionen. Som en hjälp på traven har Malin Palmqvist pratat med två pensionsexperter och fyra frilansare inom bild och form. Artikeln har publicerats i Tecknaren nummer 1, mars 2019. Text: Malin Palmqvist. Illustration: Amanda Berglund.

När det orange kuvertet kommer är det kanske inte de stora frågorna om liv och död man tänker på. Men pensionsfrågan är djupt existentiell. Hur långt blir mitt liv? Vad har jag gjort av det hittills och vad ska jag hinna med under återstoden? Vad händer när och om jag slutar jobba?

– Jag trodde inte att det gick så fort att bli 63, jag är förvånad, säger Anders Suneson som fyllde just 63 år på julafton 2018.

I somras började han fundera på att ta ut sin allmänna pension. Men hur skulle det påverka synen på honom som yrkesverksam illustratör, bildkonstnär och träskulptör? Skulle stipendier och uppdrag frysa inne? Skulle självbilden påverkas? Eller skulle han helt enkelt få en månatlig utbetalning från Pensionsmyndigheten och därmed kunna fokusera mer på sina egna projekt?


Stefan Ahlenius
, som jobbar med utredning och analys på Konstnärsnämnden, ser ingen anledning till att vare sig stipendier eller uppdrag skulle påverkas:

– Vi tittar inte på ålder utan på verksamhet. Eftersom vi vet att man är yrkesverksam länge och att många faktiskt kan blomstra sent i ålder så utesluts man inte som pensionär, säger han.

Men det finns både för- och nackdelar med att ta ut pension tidigt – vi återkommer till det längre fram. Vi börjar från början – hur uppstår pensionen och vad ingår i Pensionsmyndighetens färgglada pyramid?

Basen är den allmänna pensionen. I nuvarande system baseras den på hela livsinkomsten. 18,5 procent av den skattade inkomsten går in i pensionssystemet för att sedan betalas ut till oss på ålderns höst.

– Ofta när jag träffar nyblivna egenföretagare har banken sagt att ”nu måste du spara själv för nu har du ingen pension”. Man får visserligen ingen tjänstepension som egen, men många har inte förstått att genom att man har ett överskott i sin enskilda firma eller tar ut lön så får man den allmänna pensionen, säger Agneta Claesson, informatör på Pensionsmyndigheten.

I sitt arbete möter hon många med enskild firma som vill kompensera för utebliven tjänstepension genom att spara avdragsgillt, men då sänks också den pensionsgrundande inkomsten för den allmänna pensionen.

– Har man ett aktiebolag kan man lockas av utdelning med lägre skatt än på lön men det ger ju inga sociala förmåner över huvud taget, säger hon.

Om man ligger under brytpunkten för statlig skatt på 490 700 kronor per år kan det i stället vara bättre att kompensera för tjänstepensionen med skattade pengar. Högsta inkomst som utgör underlag för allmän pensionsavgift ligger på 519 703 kronor per år för 2019.

– Det kan vara en väldig utmaning att maxa och ta ut en lön på 43 000 kronor i månaden, det gör man inte i en handvändning. Men man kan låta storleken på överskottet avgöra huruvida man sparar till motsvarande tjänstepensionen med skattade eller oskattade pengar.

I ett aktiebolag spelar sparformen mindre roll, men gränsen för statlig skatt kan vara ett riktmärke, säger Agneta Claesson.

Stefan Ahlenius på Konstnärsnämnden har precis lagt sista handen vid skriften Pensionsplanering för konstnärligt yrkesverksamma med utgivning i slutet av januari 2019:

– Svartarbete är ju bara uteslutet. Konstnärligt yrkesverksamma som lever ekonomiskt pressat försöker ibland undvika att betala skatt vilket i längden är dumt eftersom man får en sämre pension, säger han.

Premiepensionen, som man själv kan välja att placera, utgörs av 2,5 procent av det du tjänar in till den allmänna pensionen. Gör man inget val står pengarna kvar i fondportföljen AP7 Såfa. Agneta Claesson ger lugnande besked för den som inte har gjort något val:

– Det är en möjlighet man har att välja, inte en skyldighet. De 2,5 procenten i AP7 Såfa har visat sig gå helt okej, i snitt bäst av de fondval som finns, säger hon.

Kvinnors pensioner ligger i dag cirka 4 500 kronor lägre än mäns pensioner före skatt och hälften av alla kvinnor tar del av grundskyddet i form av garantipension, enligt Agneta Claesson. Det beror bland annat på att kvinnor tar ut två av tre vabdagar, mer föräldraledighet, jobbar mer deltid och att kvinnodominerade branscher har lägre löner.

– Det är inte helt ovanligt att man inte pensionerar sig med den man hade små barn med och då kanske man får väldigt olika pensionsutfall. Och även om det är två som går in i pensionärslivet tillsammans så kommer en att gå bort först, säger Agneta Claesson.

Gifta par och registrerade partners kan i viss mån jämna ut inkomstskillnader genom att föra över framtida insättningar av sin premiepension till varandra – det går inte att göra retroaktivt.

Utöver den allmänna pensionen betalar arbetsgivare som är anslutna till kollektivavtal in tjänstepension för sina anställda.

– Nio av tio anställda har en tjänstepension och den är så klart väldigt viktig för den totala slutpensionen, säger Agneta Claesson.

Som egenföretagare behöver man kompensera för att man inte har någon tjänstepension. Och hur mycket ska man då pensionsspara? Olika kollektivavtal ger olika mycket och börjar betalas in när man är mellan 21 och 28 års ålder. Ett lägsta riktmärke kan vara 4,5 procent av lönen eller överskottet. Konstnärsnämndens nypublicerade skrift om pensionen rekommenderar att sätta av 6–7 procent. Ju senare man börjar spara desto högre andel bör man sätta av.

Kombinatörer – som varierar mellan att vara anställda och att driva eget – kan ha flera mindre tjänstepensioner i olika avtal. Det går att få en överblick över dessa på webbplatsen minpension.se. När det gäller korta anställningskontrakt kan det vara bra att kolla upp att tjänstepension verkligen betalas in.

När någon avlider i förtid går den allmänna pensionen tillbaka in i pensionssystemet. Men för tjänstepension finns möjlighet till återbetalningsskydd för efterlevande.

– Om du avlider går pengarna till din närmaste familjekrets. Men en del har ett återbetalningsskydd utan att ha någon att betala ut till, säger Agneta Claesson.

I de fallen är skyddet onödigt eftersom man får en högre pension utan – men det är svårare att lägga till det än att ta bort det.

För att spara ihop till motsvarande en tjänstepension finns flera olika sparformer såsom traditionell pensionsförsäkring, kapitalförsäkring eller investeringssparkonto – där ska man låta bolagsform och storlek på lön eller överskott avgöra sparform. Här gäller det också att vara uppmärksam på villkoren – hur länge är pengarna låsta och vilka avgifter tas ut för sparandet?

– Det är viktigt att man skriver sparandet som enskild egendom så att det inte ingår vid en eventuell bodelning, säger Agneta Claesson.

Att amortera på sina lån eller sin bostad är också ett sätt att spara genom att sänka framtida kostnader.

I Pensionsmyndighetens färgglada pyramid är kronan på verket det privata pensionssparandet. På minpension.se kan man göra en pensionsprognos där det också går att laborera med sin pensionsålder – när har jag råd att gå i pension? Hur mycket pengar man får i månaden beror på den samlade livsinkomsten och den beräknade livslängden räknat från pensionsåldern.

Det går i dag att ta ut pension från 61 års ålder och som anställd har man rätt att jobba till 67. Enligt en blocköverskridande pensionsöverenskommelse föreslås dessa höjas med ett år till 62 respektive 68 års ålder redan 2020 och sedan ytterligare ett år i taget år 2023 och 2026. Möjlighet att få garantipension föreslås år 2023 höjas från 65 till 66 års ålder. Att gå i pension tidigare ger en lägre summa varje månad men å andra sidan fler månader totalt.

– Man kan plocka ut pensionen tidigt och leva riktigt länge – pensionen betalas ut livsvarigt även efter att den förväntade livslängden passerats. Gör en prognos och se vilken pension du får, med den inkomst du har, beroende på vilken ålder du vill gå i pension, säger Agneta Claesson.

Varje år man väntar ger i snitt mellan 7 och 8 procent mer i månaden, men det kan variera mycket beroende på vilken inkomst man har haft. Det finns inga regler för hur mycket man får jobba när man tar ut sin allmänna pension. Det går också att ändra till partiellt uttag eller helt återkalla pensionen. När man börjar ta ut pension igen görs en ny beräkning.

– Du betalar skatt utifrån dina inkomster och om du har en inkomst eller ett överskott fyller du också på den orange påsen och har möjlighet att höja din pension. Ur den aspekten är det positivt att arbeta vidare, för från och med det 66:e året har man ett högre jobbskatteavdrag, säger Agneta Claesson.

Egenavgifterna sänks om man har uttag av allmän pension under ett helt kalenderår och det år man fyller 66 sjunker både egenavgifter och arbetsgivaravgifter automatiskt. Det går alltså att äta en lite mindre kaka varje månad samtidigt som man bakar nya kakor till sin pension.

Konstnärsnämnden ser att många konstnärligt yrkesverksamma har mer inkomst av näring eller tjänst högre upp i åldrarna än övriga befolkningen vilket paradoxalt nog gör att inkomstskillnaderna inte blir så dramatiska efter pensionen. Konstnärer har mindre tjänstepension än befolkningen i övrigt men ett något större privat sparande och får mer garantipension.

– Konstnärer med endast garantipension och bostadstillägg kommer upp i en pension som av medierna beskrivs som ”skrämmande” men med tanke på hur det ser ut ekonomiskt för många konstnärer så är inte skillnaden före och efter pension så stor. Många konstnärer har levt på låga inkomster hela livet men nu med den skillnaden att de får en månatlig inkomst och mer tid för konstnärligt skapande, säger Stefan Ahlenius.

Att många inom bild, form och konst jobbar längre har inte bara med ekonomi att göra utan också med passion för yrket. Agneta Claesson på Pensionsmyndigheten rekommenderar att man börjar göra en pensionsprognos från 30 års ålder för att få en uppfattning om vad inkomsten kommer att ge i framtida pension. Stefan Ahlenius menar också att man som ung framför allt ska satsa på sin karriär – det kan vara det mest framgångsrika när man så småningom blir pensionär.

Malin Palmqvist är journalist och teaterkritiker, baserad i Östersund. Amanda Berglund är illustratör.

ENKÄT: Hur tänker du kring pensionen?

Fyra frilansare inom bild och form, i olika åldrar, berättar om hur de ser på pensionen och pensionssparande.

Ida Holmedal
Studerar master i Visuell kommunikation på Konstfack i Stockholm, 30 år.

Hur ser du på din framtida pension?
– Det är olika, oftast tänker jag inte så mycket på min framtida pension eftersom det känns så långt fram i tiden och jag främst vill fokusera på nuet. Om pensionen var det viktigaste för mig hade jag nog valt ett annat yrke, jag vill jobba med det som är kul och hälsosamt i nuet. Jag försöker nog ta det lite som det kommer, det går inte att planera allt, även om det är skönt att känna att man har kontroll. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att tänka på det och vill förstå hur jag kan hitta en hållbar lösning.

Pensionssparar du och i så fall hur?
– Jag har tänkt på pensionen innan och försökt skaffa ett paket där det ingick både sjukvårdsförsäkring och pensionsförsäkring men hade inte möjlighet att teckna det då på grund av att jag redan var sjuk. Jag tyckte annars att det var en bra deal som var anpassad för vad jag behöver som frilans.

Hur gammal är du nu och när började du fundera över pensionen?
– Jag är 30 år nu och började fundera ungefär när jag var 27 år. Jag hamnade mellan stolarna då, men ska försöka skaffa ett pensionssparande när jag går ut min mastersutbildning nu till sommaren. Troligen kommer jag även att försöka skaffa ett deltidsjobb, så det påverkar nog att jag tycker det känns svårt att veta hur jag ska spara till pensionen.

Felicia Fortes
Illustratör och grafisk designer, samt medlem i Svenska Tecknares styrelse, Göteborg, 42 år.

Hur ser du på din framtida pension?
– Med en blandning av flatgarv och förnekelse.

Pensionssparar du och i så fall hur?
– Jag pensionssparar privat. För lite för att göra någon skillnad men tillräckligt mycket för att jag ska tro att jag tänker på framtiden.

Hur gammal är du nu och när började du fundera över pensionen?
– I dag är jag 42 år. Jag började tänka på pensionen i samband med att vi omvandlade företaget från handelsbolag till aktiebolag, för ungefär två år sedan. Mest för att vi ordnade upp en hel del administrativa grejer i den vevan.

Anders Suneson
Illustratör, bildkonstnär, träskulptör, Frösön, 63 år.

Hur ser du på din framtida pension?
– I somras tänkte jag att jag skulle börja ta ut den, men sedan dess har jag fått några ganska stora uppdrag.
– Det känns som att systemet vill ge en bild av att man inte ska nalla av pensionen för tidigt för då förbrukar man något som man behöver sedan, men är det kanske så att det tvärtom är smart att börja ta ut den? Det är jättekonstigt för någonstans måste man också tänka på döden – om man skulle råka ut för något skulle man då känna att ”helvete att jag inte tog ut den”. Om jag får ut pengar varje månad den 15:e kanske jag börjar göra ännu mer underverk i min egen verksamhet om jag kan göra mer av de här jobben som skapar en bättre framtid för världen.

Pensionssparar du och i så fall hur?
– Jag har en privat pensionsförsäkring som jag har haft i 19 år där jag har lagt undan 1 575 kronor i månaden. Det var förmånligt rent skattemässigt. När jag väljer att ta ut den får jag pengar i fem år som späder på den allmänna pensionen. När jag började jobba med motorsåg tog jag också en sjukvårdsförsäkring – eftersom jag är egenföretagare står jag ju utanför alla skyddsnät och om jag skulle såga mig i benet eller en arm är jag helt rökt.

Hur gammal är du nu och när började du fundera över pensionen?
– Jag är 63 år och för mig skulle inte pensionen innebära en förändrad vardag. Kanske skulle ingen märka om jag började lösa ut pensionen? De flesta utgår kanske från att arbetet är en belastning som man är befriad från när man går i pension, men så är det ju inte för mig. Jag har grejer som jag vill göra, men däremot har jag en balans mellan uppdrag och egna projekt som jag mer och mer kan livnära mig på.

Jan Bergerlind
Illustratör som driver eget förlag, Hyssna, 69 år.

Pensionssparar du och i så fall hur?
– Jag rekommenderar andra att pensionsspara, även om jag själv inte har några pensionsförsäkringar, men jag har byggt upp en stabil ekonomi. Jag har jobbat heltid som frilansillustratör sedan 1975, i slutet på 1990-talet hittade jag en nisch med julmotiv och började tillverka egna produkter.

Hur gammal är du nu och när började du fundera över pensionen?
– Jag fyller 69 år i år. Jag har nog alltid tänkt att det ordnar sig. Royalties via sålda bildrättigheter kommer in varje år, det blir också ett slags sparande. Den dagen då jag inte orkar bära kartonger längre sätter jag mig vid staffliet. Så länge jag kan kommer jag att måla.

FAKTA: De är frilansande pensionärer

Av de medlemmar som deltog i Svenska Tecknares marknadsundersökning 2018 svarade 7 procent att de är delvis frilans, delvis pensionärer på frågan om vilket alternativ som stämmer bäst in på deras sysselsättning. I övrigt svarade 62 procent att de är frilans, 13 procent att de är delvis frilans, delvis anställda, 9 procent att de är frilans med annat yrke vid sidan om, 2 procent att de är delvis frilans, delvis studenter, och 7 procent kryssade för alternativet ”annat”.

Svenska Tecknares marknadsundersökning 2018 handlar om hur  professionella bild- och formskapares marknadsvillkor ser ut. Undersökningen baserar sig på en enkät som gick ut till Svenska Tecknares cirka 1 400 medlemmar under förra året med frågor om medlemmarnas ersättningsnivåer, arvoden och förhandlingsmöjligheter. 535 personer svarade på enkäten, vilket är runt 40 procent av medlemskåren.

FAKTA: Information om pensionsplanering

Konstnärsnämnden har nyligen tagit fram informationsskriften Pensionsplanering för konstnärligt yrkesverksamma, som finns tillgänglig på Konstnärsguiden, vilket är Konstnärsnämndens informationssajt om social trygghet, a-kassa, skatter och pensioner. Skriften vänder sig till dig som är konstnärligt yrkesverksam och framför allt frilansare. Personer utan fast anställning och kontinuerlig inbetalning för tjänstepension.

Skriften kan med fördel läsas även av redovisningskonsulter och andra som hjälper kulturskapare med deras ekonomi. Pensionsplanering för konstnärligt yrkesverksamma är skriven av Björn Lundén i samarbete med Konstnärsnämnden genom utredaren Stefan Ahlenius. Den finns både att läsa digitalt och kan beställas i pappersform från Konstnärsnämndens kansli här eller läsas digitalt här.

FAKTA: Tips och fakta om pensionen

Våga börja tänka på pensionen
Förbered dig mentalt för pensionen. På pensionsmyndigheten.se finns mycket information och ditt orange kuvert. På minpension.se, ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen, kan du göra en prognos över din framtida pension.

Lön och överskott påverkar pensionen
Se till att ta ut lön ur aktiebolag eller att ha överskott i enskild firma – det bestämmer hur stor den allmänna pensionen blir.

Ha inte ångest över premiepensionsvalet
Val till premiepensionen spelar mindre roll för den totala pensionen för den som inte vill välja väldigt aktivt. Hittills har den förvalda fondportföljen i snitt gått bäst.

Avdragsgill pensionsförsäkring minskar överskottet
En pensionsförsäkring är avdragsgill för dig med enskild firma. Men ett lägre överskott innebär också att den allmänna pensionen samt övriga sociala förmåner blir lägre.

Kompensera för att du inte har tjänstepension
Nio av tio anställda har tjänstepension. Som egenföretagare bör du kompensera för den med 6–7 procent av din lön eller ditt överskott.

Se till att ditt pensionssparande är skrivet på dig
Om du sparar till pensionen, se till att skriva sparandet som enskild egendom. Det är inte säkert att du går i pension med den du eventuellt lever med just nu.

Lägre egenavgifter som pensionär
Lägsta pensionsålder i dag är 61 år. Efter ett kalenderår som pensionär sjunker dina egenavgifter.

Du kan ändra ditt pensionsuttag
Det går att återkalla sin allmänna pension eller ändra till partiellt uttag. Vid nytt pensionsuttag görs en ny beräkning av månadsbeloppet.

Du kan fortsätta jobba som pensionär
Det går att ha allmän pension på 100 procent och samtidigt arbeta heltid.

Det är vanligt inom bild och form att jobba som pensionär
Inom yrkesområdet bild och form har fler än i övriga befolkningen inkomst av tjänst eller näring högre upp i åldrarna.

Lång pension ger mindre per månad
Tidigare pensionsålder sänker det månatliga beloppet men ger pension över längre tid.

Sänk andra kostnader
Att amortera på sitt boende eller betala av andra lån kan också vara ett sätt att pensionsspara.

En pensionsförsäkring låser pengarna
I en pensionsförsäkring är pengarna låsta fram till pensionen. Både en fördel och en nackdel.

Pensionen grundas på livsinkomsten
Livsinkomsten utgörs av lön eller överskott under hela livet, med ett maxtak per år. Även föräldrapenning, sjukpenning och a-kassa är pensionsgrundande, men den lägre inkomsten ger lägre pension.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.