Illustration: Anna Syvertsson

Fråga juristen: När någon använder ditt verk utan tillåtelse

Har du hittat dina bilder på andras sajter eller produkter? Sandra Åkesson berättar exakt vad du ska göra om någon olovligen använder ditt verk, samt svarar på läsarfrågor om juridik, arvoden och avtal.

Text: Sandra Åkesson. Illustration: Anna Syvertsson.

I takt med att spridningen av bilder över världen har ökat genom internets möjligheter har även antalet intrång i bildskapares upphovsrätt ökat. Jag får ofta in intrångsärenden där medlemmar har hittat sina verk i form av bilder eller produkter på sajter tillhörande företag de aldrig har upplåtit användningsrätten till.

Vad ska du göra om du upptäcker att någon olovligen använder ditt verk? Steg ett är att undersöka intrånget – är det fråga om ett plagiat eller en bearbetning? Om det är en bearbetning, är den så pass lik att det är inom originalverkets skyddsomfång?

Om bedömningen är att det är ett intrång är steg två att dokumentera det – att ta en skärmdump av sajten eller få tag i ett exemplar av produkten.Steg tre blir att försöka avgöra omfattningen av intrånget och utifrån det bestämma skälig ersättning och skadestånd. Steg fyra blir att kontakta intrångsgöraren och be dem upphöra med intrånget. Kontaktsättet beror ofta på vem det är. Är det en kund som du redan har en etablerad kontakt med, som har gått utanför sin användningsrätt, kan ett telefonsamtal räcka. Är det en helt okänd intrångsgörare föredrar många en mer formell kontakt i form av ett intrångsbrev.

Steg fem blir sedan att fakturera intrångsgöraren den ersättning som fastställdes i steg tre alternativt det du har kommit överens med intrångsgöraren om. Om intrångsgöraren inte betalar fakturan blir steg sex att med hjälp av ett inkassobolag skicka ett inkassokrav på beloppet. Får du ett bestridande av inkassokravet är det sista alternativet för att få betalningen att stämma intrångsgöraren i domstol.
Hälsar Sandra Åkesson

Gäller inte muntligt avtal?
Hej juristen, jag och en kund har muntligen kommit överens om ett arvode och villkor för ett uppdrag. Men nu vill inte kunden hålla sig till vad vi har bestämt med förklaringen att det vi har kommit överens om inte är bindande för att vi inte har något skriftligt avtal. Men även muntliga avtal är väl bindande?

Sandra Åkesson svarar:
En muntlig överenskommelse gäller på precis samma sätt som en skriftlig. Din kund är alltså skyldig att uppfylla sin del av er överenskommelse annars begår personen avtalsbrott. Nackdelen när man bara har avtalat muntligen är att det är svårare att bevisa vad som gäller. Det är därför alltid bra att ha något som styrker det man har avtalat om. Det beror lite på uppdraget men ibland kan det räcka med ett enkelt mejl där man skriver ner vad man är överens om och ser till att få ett okej tillbaka.

Får uppdragsgivaren beskära min bild?
Hej Svenska Tecknare! Jag har gjort illustrationer till en kommun, som de ska använda i en informationsfolder. Samarbetet har fungerat bra och jag har fått min betalning. Men nu när de har börjat distribuera foldern ser jag att de har beskurit illustrationerna på ett mycket dåligt sätt. Får de göra så?

Sandra Åkesson svarar:
Utgångspunkten inom upphovsrätten är att inga beskärningar, retuscher eller andra ändringar får göras utan ditt tillstånd. Har du och kommunen inte avtalat om att de ska få beskära illustrationerna så får de inte göra det.

En annan illustratör har snott min idé
Jag hade en superbra idé till en bok och berättade om idén i en grupp för illustratörer på sociala medier för att få lite feedback. Sedan kom andra uppdrag i vägen och jag kom aldrig till skott med projektet. Men döm om min förvåning nu när jag ser att en annan illustratör har tagit min idé rakt av och gjort en bok. Det måste ju vara ett intrång i min upphovsrätt?

Sandra Åkesson svarar:
Vilken tråkig situation du har hamnat i! Tyvärr skyddar inte upphovsrätten idéer utan endast konkreta verk. Hade du hunnit genomföra din idé och någon sedan hade gjort en bok som i det konkreta utförandet varit så pass lik din bok att den låg inom skyddsomfånget hade det varit fråga om ett intrång. Men upphovsrättslagen hindrar inte någon annan från att inspireras av eller sno din idé.

Moms på tryckta verk
Hej! Jag har precis börjat sälja mina verk som fine art-prints i min webbshop. Men vilken momssats ska jag använda? Jag såg något på Skatteverkets webbplats om att när man säljer sina egna konstverk är det 12 procent moms, stämmer det?

Sandra Åkesson svarar:
Det stämmer att det är 12 procents moms när ett konstverk, utan medföljande rättigheter, säljs av konstnären. Men för att ett verk enligt skatterättslig lagstiftning ska klassas som ett konstverk krävs att det har framställts helt utan maskinellt eller mekaniskt hjälpmedel (till exempel med hjälp av tryckformar). Är det fråga om fine art-prints eller gicléetryck där maskinella och mekaniska hjälpmedel har använts anses det vara en vara och momssatsen ska därmed vara 25 procent.

Visa verket i min portfolio?
Jag gjorde för en tid sedan ett formgivningsuppdrag för en kund och nu säger hen att jag inte har tillstånd att använda uppdraget i min portfolio. Kan kunden verkligen förbjuda mig från att visa upp tidigare utförda uppdrag för potentiella kunder?

Sandra Åkesson svarar:
Det kan tyckas självklart att man ska få visa sina tidigare utförda uppdrag i sin portfolio. Men svaret är att det beror på hur upplåtelsen till kunden ser ut, om formgivningen har upplåtits exklusivt eller med ensamrätt kan kunden neka dig att använda uppdraget i din portfolio under avtalstiden. Men enligt min uppfattning tillåter de flesta kunder användning i egen marknadsföring. I vissa fall kan kunden säga nej till en användning i portfolio på grund av att de vill offentliggöra uppdraget själva först, men då är det oftast inga problem att använda formgivningen i sin portfolio efter offentliggörandet. För att undvika oklarheter kan det vara bra att i offerten eller avtalet ha med en formulering kring att du får använda materialet i din portfolio.

Upphovsrätt under praktiken
Hej juristen! Jag läser sista terminen på min utbildning och ska nu göra praktik på en designbyrå. Men vem äger upphovsrätten till det jag skapar under praktiken? Äger byrån allt jag skapar, på samma sätt som de äger anställdas material? Fastän jag inte erhåller någon lön för mitt arbete?

Sandra Åkesson svarar:
I Sverige finns det inte någon arbetsgivarpresumtion, vilket innebär att en arbetsgivare inte per automatik äger vare sig anställdas eller praktikanters material. För att en rättighetsövergång av materialet ska ske måste det framgå av ett avtal, till exempel anställnings- eller praktikavtalet. Om det inte finns en sådan bestämmelse i anställnings- eller praktikavtalet gäller att arbetsgivaren endast har rätt att använda materialet i arbetsplatsens normala verksamhet, så som den såg ut vid det tillfället som materialet skapades.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.