Illustration: Love Antell

Krönika: Grafisk form i fokus

Uppmärksamheten kring den grafiska formen börjar öka, konstaterar Arina Stoenescu, tidigare styrelsemedlem i Svenska Tecknare, och vill ta det vidare för att uppnå förändring för arbetsvillkoren.

Artikeln har publicerats i Tecknaren nummer 2, maj 2019. Text: Arina Stoenescu. Illustration: Love Antell.

I senaste numret av tidningen Scandia, med anor från 1928, uppmärksammas den grafiska formgivningen av omslaget på en nyutkommen doktorsavhandling. Det hör nog till ovanligheterna att man recenserar grafisk form i en tidskrift för historisk forskning – men det säger kanske något om en nyvunnen medvetenhet kring textens materialitet?

Det finns otaliga exempel på när den grafiska formen har mötts av tystnad och oförståelse, även när den har spelat en framträdande roll i en publikation. Så låt oss nu i stället fokusera på att uppmärksamheten kring den grafiska formen börjar öka, och på hur vi som professionell grupp kan ta detta vidare för att uppnå förändring för våra arbetsvillkor.

Kunskap kan demokratiseras och medvetandegöras genom att vi artikulerar och beskriver vår arbetsprocess, och kommunicerar kring den utåt, utanför den egna gruppen. Svenska Tecknare som representerar illustratörer, grafiska formgivare, serietecknare och animatörer är en viktig plattform för att värna om och sprida just denna kunskap.

För att kunna synliggöra och arbeta med den grafiska formens erkännande och upphovsrätt skapades under hösten en helt ny sektion inom organisationen, sektionen för grafisk form. Under drygt två år med prioriterat arbete kring grafisk formgivning har Svenska Tecknare, där mer än hälften av de cirka 1 300 medlemmarna arbetar inom det yrkesfältet, anordnat två välbesökta panelsamtal och en omfattande undersökning om arbetsvillkoren för grafisk form, utöver bildandet av den här nya sektionen.

Det är en bra start och nu är det dags för det formaliserade, löpande arbetet att ta vid. Hör gärna av er med frågor, förslag och tankar. Påminn er själva och beställarna om vikten av att namnge kreatörerna och om de ideella och ekonomiska rättigheter som den grafiska formgivaren i egenskap av upphovsperson har.

Arina Stoenescu, grafisk formgivare och fram till maj 2019 ledamot i Svenska Tecknares styrelse.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.