Illustration: My Palm.

Fråga juristen: Vad händer om uppdraget avbryts?

Vad händer om ett bild- eller formuppdrag avbryts med anledning av covid-19? Sandra Åkesson skriver om yrkesvillkor i coronatider, och svarar på läsarfrågor om juridik, arvoden och avtal.

Artikeln har publicerats i Tecknaren nummer 2, juni 2020. Text: Sandra Åkesson. Illustration: My Palm.

När detta skrivs är vi mitt inne i coronakrisen. Regeringen har redan fattat ett antal beslut kring att underlätta för företagare och kultursektorn att överleva krisen. Svenska Tecknare arbetar som alltid för att värna bild- och formskapares yrkesvillkor, och som vanligt finns vi här för att hjälpa dig som är medlem med råd kring arvoden och avtal. En fråga skulle till exempel kunna vara vad som händer om ett bild- eller formuppdrag avbryts med anledning av covid-19.

Huvudregeln är att ingångna avtal ska hållas. Och för avtal inom upphovsrättsområdet finns inga formkrav utan ett avtal uppstår så snart två parter är överens om uppdraget – muntliga avtal, mejlkonversationer och accepterade offerter är lika bindande som skriftliga. Den som inte håller ett avtal kan göra sig skyldig till avtalsbrott, och vid ett sådant kan den andra parten ha rätt till ersättning för den skada hen har lidit med anledning av avtalsbrottet.

Dock innehåller en del avtal en bestämmelse som reglerar ett antal ursäktliga avtalsbrott, så som force majeure, vid vilka inget skadestånd eller ersättning ska utgå. Force majeure innebär att vid oväntade eller oförutsägbara händelser och effekter som inte kan hanteras på sedvanligt vis så kan man bryta mot avtalet utan att göra sig skyldig till avtalsbrott.

Innehåller avtalet inte en sådan klausul är alltså huvudregeln att avtalet ska hållas. Och det är tveksamt om avtalsbrott kan anses ursäktliga bara genom en hänvisning till covid-19 utan en force majeure-bestämmelse.

Men i stället för att börja utreda om ett avbrutet uppdrag är ett avtalsbrott eller ej och om det är ursäktligt är det nog många gånger bättre för båda parter att komma överens om vad som är rimlig ersättning. Vi hjälper gärna dig som är medlem med råd om en sådan situation skulle uppstå.

Sandra Åkesson

 

Får jag använda seriefigurer?

Hej! Jag har gjort en serie där jag har baserat mina figurer på redan existerande seriefigurer, som Wonder woman och Stålmannen. Jag inser nu att det kanske inte alls är okej, de finns ju redan. Min fråga är: hur mycket kan jag ta från andra figurer utan att hamna i trubbel?

 

Sandra Åkesson svarar:

Det finns tyvärr inget solklart svar på din fråga. Upphovsrättslagens 4 § säger att man får ”i fri anslutning till ett verk åstadkomma ett nytt självständigt verk”, det vill säga, man har rätt att inspireras av andra men inte kopiera rakt av. Ytterst är det en bedömningsfråga för domstol om det är plagiat eller ett nytt verk som har skapats.

För att bearbeta ett verk krävs vanligtvis tillstånd. Generellt kan man säga att om man använder ett verk och skapar ett nytt måste bearbetningen vara så originell att den åstadkommer ett nytt självständigt intryck, och ingen risk för sammanblandning får föreligga.

Jag vill påpeka att man ska vara mycket försiktig med att använda andras material som förlaga så att man inte gör intrång i någons upphovsrätt. Vad gäller de figurer du skriver om finns det även varumärkesrättsliga aspekter att ta hänsyn till som så ofta när det gäller kända karaktärer.

 

 

Ersättning för utlåning?

Hej Svenska Tecknare! Min första barnbok gavs ut förra året och jag funderar på hur det går till att få ersättning för de utlåningar som sker på biblioteken? Är det något man ansöker om varje år och i så fall varifrån?

 

Sandra Åkesson svarar:

Den ersättning du tänker på är den individuella biblioteksersättningen. Biblioteksersättningen är ett system som innebär att staten ger upphovspersoner en ersättning baserad på antalet utlån av deras böcker från landets folk- och skolbibliotek. Den organisation som administrerar och betalar ut biblioteksersättningen är Sveriges författarfond.

För att Sveriges författarfond ska kunna administrera och betala ut biblioteksersättningen görs årliga undersökningar av lånestatistiken hos bibliotek. Denna statistik ligger till grund för den totala biblioteksersättning som ska tillföras fonden av statsmedel samt hur den ska fördelas.

För att som upphovsperson få ta del av den individuella biblioteksersättningen måste ens bok ha lånats ut fler än 2 000 gånger under året. Om ett verk har två eller tre upphovspersoner delas ersättningen lika mellan dem, för verk med fler än tre upphovspersoner betalas ingen individuell ersättning. Den summa som inte fördelas individuellt delas ut av Författarfonden i form av stipendier som man kan söka som upphovsperson. Du kan läsa mer om dessa på svff.se.

 

 

Ersättning vid intrång

Hej, vad kan jag kräva för ersättning vid ett intrång i min upphovsrätt?

 

Sandra Åkesson svarar:

Generellt har du enligt upphovsrättslagens 54 § rätt till skälig ersättning för nyttjandet. Skälig ersättning är den summa som det hade kostat intrångsgöraren att köpa nyttjanderätten av dig den lagliga vägen.

Vidare i samma bestämmelse står att läsa att om intrånget har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet ska även ersättning betalas för den ytterligare skada som intrånget har medfört, med andra ord har du då rätt till skadestånd.

När skadeståndets storlek ska bestämmas ska man ta särskild hänsyn till utebliven vinst, vinst som den som har begått intrånget eller överträdelsen har gjort, skada på verkets anseende, ideell skada, och upphovspersonens intresse av att intrång inte begås.

 

 

Vad är ett vinstdelningsavtal?

Hej juristen! Jag har fått ett avtalsförslag från ett bokförlag, men det är inte ett royaltyavtal som jag är van vid utan ett vinstdelningsavtal. Vad innebär det?

 

Sandra Åkesson svarar:

Ett vinstdelningsavtal innebär att upphovspersonerna och förlaget delar på inkomsterna från boken efter att alla kostnader är täckta. Till bokens kostnader räknas vanligen produktion, marknadsföring och distribution.

Om förlaget erbjuder dig ett vinstdelningsavtal bör du förhandla till dig en engångsersättning i kombination med vinstdelningen, eftersom du annars riskerar att bli utan ersättning om boken inte säljer så att kostnaderna täcks. Vinstdelning är en lönsam modell för böcker som säljs i stora volymer.

 

 

Moms på illustrationstryck

Hej juristen! Jag har en fråga angående moms som jag hoppas att ni kan hjälpa mig med. Jag säljer mina illustrationer i form av tryck på kommission i ett par olika butiker. Nu har jag fått höra att momssatsen ska vara 12 procent på mina tryck och att det ska vara 25 procents moms på själva kommissionen när jag fakturerar. Jag har hittills fakturerat allt med 25 procent. Vad är rätt?

 

Sandra Åkesson svarar:

Jag förstår att det är förvirrande, det här med moms inom kulturområdet är inte lätt! Det hade varit rätt med momssatsen 12 procent om det hade rört sig om grafiska handgjorda blad som du hade sålt själv, men eftersom de tryck du säljer är reproduktioner av ett verk så är det 25 procent som gäller. Du har alltså gjort rätt som har tagit ut den högre momssatsen på allt.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.