Illustration: Olivia Skoglund.

Fråga juristen: Upphovsrätt, förskott och skissarvode

Hur fungerar egentligen dröjsmålsränta? Och ska jag betalt för att göra skisser? Sandra Åkesson har svarat på extra många läsarfrågor om juridik, arvoden och avtal till detta nummer, som är hennes sista som förbundsjurist på Svenska Tecknare. Har du frågor? Mejla till juristen@svenskatecknare.se.

Artikeln har publicerats i Tecknaren nummer 3, september 2020. Text: Sandra Åkesson. Illustration: Olivia Skoglund.

Hur får jag upphovsrätt?
Hej Svenska Tecknare! Jag är väldigt ny i branschen och har precis gjort mina första uppdrag som illustratör. Jag har en fundering: hur man får upphovsrätt? Behöver jag skriva ut ett © eller registrera mig någonstans för att den ska gälla?

Sandra Åkesson svarar:
I Sverige uppstår upphovsrätten automatiskt när du skapar ett verk. Du behöver alltså inte registrera illustrationerna någonstans för att erhålla skydd. Så snart det du skapar uppvisar ett visst mått av originalitet (är ett utryck för ditt eget skapande) får du upphovsrätt. Upphovsrätten innebär att du har ensamrätt att bestämma hur verket får användas. Upphovsrätten är inte heller beroende av att du sätter ut copyrightsymbolen, som saknar rättslig betydelse i svensk rätt.

Moms på konstverk
Hej, ska jag debitera 12 procents moms när jag säljer konstverk?

Sandra Åkesson svarar:
Om du säljer fysiska verk där du har använt någon typ av maskinellt hjälpmedel (skrivare, dator eller liknande) när du har framställt verket, eller om det är maskinella reproduktioner av ett verk, så anses verket vara en vara och momsen ska då vara 25 procent.

Om du inte använder något maskinellt hjälpmedel utan framställer det fysiska verket för hand (en målning eller teckning till exempel) så anses verket i skatterättslig mening vara ett konstverk. Momssatsen är då 12 procent om du som konstnär, eller genom enskild firma, säljer dina egna konstverk utan några medföljande rättigheter (till exempel rätten att publicera verket eller liknande).

Hur fungerar dröjsmålsränta?
Hej juristen, jag har en fråga kring dröjsmålsränta. Jag brukar i mina offerter skriva att ”dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen”. Hur mycket ränta ska jag då lägga på vid en försenad betalning?

Sandra Åkesson svarar:
Att dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen betyder att det som stadgas i räntelagen ska gälla vid dröjsmål med betalning. Jag kommer i mitt svar att utgå ifrån att du har angivit ett förfallodatum på fakturan.

Enligt räntelagen beräknas årsräntan enligt en räntesats motsvarande vid tiden gällande referensränta plus 8 procentenheter. För andra kalenderhalvåret 2020 är referensräntan 0 vilket betyder att räntesatsen blir 8 procent för ett år.

För att då räkna ut hur mycket du ska lägga på behöver hänsyn tas till hur många dagar försenad betalningen är i förhållande till ett år (man räknar för enkelhetens skull med att ett år är 360 dagar). Följande formel kan således användas vid uträkning: 0,08 x fakturabelopp inklusive moms x antal dagar från förfallodag/360.

Ett alternativ till att skriva att dröjsmålsränta utgår i enlighet med räntelagen är att skriva ut en fast procentsats som dröjsmålsränta, till exempel 8 procent. Det man då ska tänka på är att procentsatsen inte får vara orimligt hög – då finns det en risk för att den jämkas eller anses ogiltig.

En sak att tänka på innan man lägger på dröjsmålsränta är att om det är en kund som man brukar jobba med, och som inte brukar vara sen med betalningen, kan det vara bra att först endast påminna om fakturan utan att lägga på dröjsmålsräntan. Det är lätt att en faktura av misstag glöms bort eller försvinner med posten.

Garantihonorar eller förskott?
Hej! Jag har precis fått ett avtalsförslag från ett bokförlag. I avtalet står det inget om garantihonorar som jag är van vid, i stället har de skrivit att jag ska få ett förskott. Är det någon skillnad?

Sandra Åkesson svarar:
Garantihonorar är en typ av förskott men utan återbetalningsskyldighet. Det betyder att du får behålla dina pengar även om förlaget till exempel inte skulle ge ut boken av någon anledning eller om försäljningen inte når upp till den nivån.

Ett förskott kan de facto innebära samma sak som ett garantihonorar men då måste det skrivas ut att förskottet gäller utan återbetalningsskyldighet. Det är just det sistnämnda som är så viktigt: genom en icke återbetalningsskyldighet har du försäkrat dig om att du åtminstone har fått betalt för en del av det jobb som du har lagt ner även om boken inte skulle sälja så bra.

Vems är ansvaret vid upphovsrättsintrång?
Hej juristen! Vad gäller för upphovsrätten när ett företag har låtit en tredje part använda en upphovspersons material, utan dennes godkännande, och den tredje parten hävdar att man har handlat i god tro i samband med att de har använt verket?

Sandra Åkesson svarar:
Om en tredje part har använt rättigheterna borde de ha kontrollerat vem som äger verket och att företaget de fick materialet av hade rätt att överlåta dessa rättigheter till en tredje part. Den som utnyttjar ett skyddat verk har strikt ansvar för utnyttjandet, vilket betyder att huruvida de har handlat i god tro eller ej inte spelar någon roll.

En upphovsperson som har drabbats av ett intrång när någon olovligen har använt ett verk har alltid rätt att få skälig ersättning. För att ett skäligt vederlag ska dömas ut är det tillräckligt att ett utnyttjande faktiskt har ägt rum. Avsikten behöver inte utredas, och som upphovsperson behöver man inte bevisa om intrånget har gjorts medvetet (med uppsåt) eller av oaktsamhet.

Ska jag ta ut ett skissarvode?
Hej, jag har blivit kontaktad av ett företag som vill att jag skissar fram fyra olika förslag till dem att titta på gällande ett eventuellt uppdrag. Hur mycket ska jag ta betalt i skissarvode? Eller förresten, ska jag ta betalt för skissarbetet överhuvudtaget?

Sandra Åkesson svarar:
Ja, du bör ta betalt för det jobb du gör, det har ju tagit av din arbetstid. Hur stor ersättningen ska vara är dock alltid svårt att säga något generellt om, men den bör stå i relation till hur mycket tid du har lagt ner på skisserna. Det är även viktigt att ni avtalar om att inga rättigheter till skisserna övergår till företaget.

Illustrationen återanvänds
Hej! Jag gjorde en illustration till ett bokomslag för en kund. Nu har kunden återanvänt delar av omslaget inne i boken vid vissa kapitel, utan att fråga mig om lov eller informera mig. Är detta korrekt beteende från deras sida? Kan jag kräva mer ersättning eftersom det rör sig om ytterligare användande?

Sandra Åkesson svarar:
Det beror delvis på hur avtalet mellan er ser ut. Har ni avtalat om att kunden får använda illustrationen fritt utan ditt godkännande är det knepigt att invända mot det utökade nyttjandet. Men om ni endast har avtalat om nyttjande av bilden på omslaget av boken så är ju nyttjandet i inlagan något som går utanför avtalet. Kunden borde då ha kontaktat dig innan hen använde bilder på fler sätt än vad ni hade avtalat om. Både för att inhämta ditt godkännande och för att göra upp om ersättning för att bilden används flera gånger.

Om min bild syns i bakgrunden
Hej Svenska Tecknare! Jag har länge undrat vad som gäller när mäklare eller andra företag har bilder i sina bilder, alltså om mina illustrationer till exempel hänger på väggen i en lägenhet som visas på foton i en mäklarannons eller om ett företag säljer något och mina illustrationer på något sätt syns i reklamfotot. Hur funkar det?

Sandra Åkesson svarar:
Upphovsrättslagen säger att var och en får framföra konstverk offentligt och överföra konstverk till allmänheten om verket förekommer i bakgrunden av eller annars ingår som en oväsentlig del av en bild. Så svaret på din fråga är att om dina illustrationer förekommer i bakgrunden eller är oväsentliga delar av bilden så är det okej för dem att göra så. Om dina illustrationer är bärande för annonsörens bild är det troligtvis inte okej.

Upphovsrättens längd
Hej! Hur länge har jag upphovsrätt till mina illustrationer?

Sandra Åkesson svarar:
Enligt den svenska upphovsrättslagen gäller upphovsrätten till utgången av det 70:e året efter upphovspersonens död. Således har du upphovsrätt till dina illustrationer hela din livstid och efter din död ärvs upphovsrätten av dina arvingar.

 

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.