Illustration: Alva Skog

Reportage: Kreatörer i kristider

Hur summerar bild- och formskapare ett år under en pandemi? Överlever kreativiteten i kris och kan den till och med gå stärkt ur den? När inkorgen gapade tom bestämde sig illustratören Steffi Aluoch för att vidareutbilda sig. Grafiska formgivaren Mark Ingelse vände sig till andra branscher än de invanda. Arvodesrådgivaren och agenten Lisa Engström betonar att behovet av bilder blir ännu större i kristider.

Artikeln har publicerats i Tecknaren nummer 4, december 2020.

Text: Maria Molin. Illustration: Alva Skog. Foto: Sofia Runarsdotter, Karl Melander, Märta Thisner.

” Jag tror att det kommer att leda till att fler står emot och verkligen ifrågasätter systemet. För vad händer annars nästa gång? Hur planerar jag inför nästa kris?”

Steffi Alouch, illustratör

När vi möts på Kungsholmen i Stockholm en fredagseftermiddag i oktober har Steffi Aluoch just avslutat en tre veckor lång praktik som grafisk designer på ett startupföretag. En stor inkomstkälla som försvann när restriktionerna på grund av covid-19-pandemin infördes under våren var de fysiska marknaderna – där hon brukar sälja vykort, posters och fine art-tryck av sina bilder i begränsad upplaga.

Illustratören Steffi Aluoch fotograferad av Sofia Runarsdotter.

När även illustratörsuppdragen ställdes in eller sköts upp på framtiden bestämde hon sig för att vidareutbilda sig. Under några månader lärde hon sig olika grafiska program via onlinekurser.

– Plötsligt stod hela världen still och det kom inte in ett enda mejl. De första veckorna efter coronautbrottet i Sverige bestod mina dagar av tv-serier med små avbrott för promenader. Jag ville inte göra min firma vilande för att få a-kassa eftersom jag behövde hålla webbplats och webbshop öppna, så att det ändå fanns en chans att synas och få in beställningar, säger hon.

– I maj bestämde jag mig för att försöka se möjligheterna med tiden som uppstod ur detta vakuum. Efter att ha lärt mig de nya programmen ville jag utöva dem direkt så att de skulle sätta sig och sökte därför en praktikplats.

Illustrationer av Steffi Aluoch. Porträtt av Spotifygrundaren Martin Lorentzon för Di Weekend, 2020. Porträtt av konstnären och rapparen Nebay Meles till boken Revolution Poetry, Bonnier Carlsen, 2018. Covid-19-isolering, eget projekt, 2020.

Steffi Aluoch har tidigare utbildat sig till copywriter på Forsbergs och har sedan två år tillbaka frilansat både inom det yrket och som illustratör. Hon har även en bakgrund inom aktivism och folkbildning som frilansande föreläsare om antirasism och feminism. Samma vecka som hon började praktisera som grafisk designer påbörjade hon också en kvällskurs i art direction på Berghs.

Nu har hon just fått två större illustrationsuppdrag efter flera månaders stiltje, det ena för en organisation och det andra för public service.

– Jag märker redan nu att jag får mer jobb tack vare att jag är både grafisk designer och illustratör och därmed kan ta mer omfattande uppdrag. Och det blir en värdefull korsbefruktning mellan de båda kreativa processerna.

För arvodesrådgivning vänder hon sig till Svenska Tecknare och olika forum på sociala medier, där hon kan få stöd och tips på vad man kan tänka på i förhandlingar.

– Som kollektiv behöver vi hjälpas åt att ge uppdragsgivare allmänbildning om vår bransch så att de förstår att de inte kan tvinga oss att dumpa priserna eftersom människor lever på det här.

Steffi Aluoch konstaterar att arvodesnivåerna inte har rört sig i takt med att samhället har blivit dyrare att leva i – de har i stället stått stilla i många år.

– När uppdragsgivare säger: ”Det här är vad vi har, det är vår budget” om ett oskäligt arvodesförslag svarar jag: ”Det skadar mig och mina branschkollegor” och tackar nej, berättar hon och tillägger:

– Det finns skäl att vara solidarisk, men det är förstås svårt, särskilt när uppdragen minskar. Det tråkigaste med den här branschen är att jag tror att många ger upp när de känner sig utnyttjade i många situationer.

Under det här året har Steffi Aluoch insett hur stor otryggheten och utsattheten för frilansare är.
– Krisen har tvingat mig att försöka hitta en ny lösning genom att bredda min kompetens, men det finns inget skyddsnät. Även om jag klarar mig och tjänar tillräckligt som illustratör kommer det alltid att finnas en risk att allt går i botten på grund av att samhället inte värdesätter frilansare, som ändå utgör en stor del av landets ekonomi. Om det någon gång ska ske en förändring så är det nu, när fler frilansare får insikten om hur otryggt det är.

Vad tror du att den insikten kan innebära?
– Jag tror att det kommer att leda till att fler står emot och verkligen ifrågasätter systemet. För vad händer annars nästa gång? Hur planerar jag inför nästa kris?

”Kommunikation blir inte mindre viktigt i kristider, och det är ju det vi håller på med i den här branschen. Bilder kommer alltid att behövas, framhåller han.”

– Mark Ingelse, grafisk formgivare

Grafiska formgivaren Mark Ingelse fotograferad av Karl Melander.

Mark Ingelse har arbetat som grafisk formgivare i hela sitt yrkesliv. Han är uppvuxen i en konstnärsfamilj på Gotland och visste redan som femåring vad han ville jobba med. När han som 16-åring hoppade av gymnasiet blev han den yngsta sökande som kommit in på Berghs. Han startade sin firma Marking i Stockholm i början av 1980-talet och drygt tio år senare återvände han till Gotland, där han förutom några anställningar på reklambyråer har arbetat som frilansare, främst som grafisk formgivare men även som illustratör.

De senaste åren har han varit anställd på Gotlandssnus två dagar i veckan, där han gör företagets design och kommunikation, och har frilansat för olika företag och organisationer, främst på sin hemö, de andra dagarna i veckan.

Ett stenkast från Visby hamn finns hans ateljé i ett sekelskifteshus som påminner om Villa Villekulla, med en vindlande trappa och asymmetriska rum fyllda med ting samlade av riktiga sakletare. På väggarna hänger hans egna verk sida vid sida om hans frus, konstnären Pia Ingelse, som har sin ateljé intill hans.

Formgivning och illustration av Mark Ingelse. Moon, Art Coaster Gotland, glasunderlägg i trä, Martall. Logotyp för restaurangen Broman & Son, Gotland. Visbysiluett, illustration till kaffemuggar, Destination Gotland.

– När jag började jobba i branschen var det illustrationer överallt, men senare har foto tagit över alltmer. Kanske kommer illustrationen att stärka sin ställning nu när du inte kan fota i alla sammanhang på grund av fysisk distansering och begränsning av resor? resonerar han.

Mark Ingelse tror att kreatörer generellt sett har lättare att hantera en ekonomisk kris.

– Vi frilansande bild- och formskapare är ju ofta vana att leva på relativt små medel. Helt plötsligt har många andra i samhället fått känna av den vardag som vi är så bekanta med och måste snåla med resor och andra utgifter, som man kanske tagit för givna, och det blir en större omställning för dem. Många av oss som arbetar inom bild och form är också vana vid att arbeta ensamma, och det är jämförelsevis enkelt att vara verksam med fysisk distans.

Nu när besöksnäringen, som är en stor arbetsgivare på Gotland, har fått minskade resurser och festivaler ställs in har Mark Ingelse i stället fått uppdrag för olika nystartade projekt, bland annat Tillväxt Gotlands EU-projekt inom hållbarhet och projekt genom Science Park, som hjälper gotländska startups att förverkliga sina affärsidéer.

– I en kris får många sig en tankeställare. Helt plötsligt stannade allt upp och man började fundera på vad man egentligen ville göra med sitt liv. Bakom den startup jag arbetar med just nu står människor som har andra jobb och som bestämde sig för att dra i gång sitt drömprojekt nu under krisen. De hamnade hemma, fick tid att tänka efter ordentligt och kreativiteten fick mer utrymme.

Förändringar i rutiner som han har uppmärksammat under året är förutom de digitala mötena att man mejlar varandra i högre grad och att folk har tänkt efter mer innan de skriver, vilket innebär en rakare och tydligare kommunikation. Vad gäller arvodena hände det i våras att hans uppdragsgivare frågade om han kunde vänta med att fakturera till efter sommarsäsongen.

– Jag har förstås känt av att vissa företag har haft mindre budget och inte vågat satsa på grund av osäkerheten om krisens omfattning i tid. ”Vi har den här summan, kan du göra något för det?” säger de och då kanske jag inte gör hela den grafiska profilen, som jag skulle ha gjort om jag hade kunnat ta betalt för tiden jag vanligtvis lägger ner på ett sådant uppdrag. Det handlar om anpassning.

Oron kring pandemin har annars främst att göra med hälsan. Mark Ingelse fyller 64 år i december och tvekar ofta om han verkligen ska ge sig i väg till de fysiska möten som ändå fortfarande äger rum. För honom har krisen bidragit till beslutet att gå i pension ett år tidigare än planerat, för att ägna sig åt egna projekt som ligger och väntar längst in på skrivbordet i ateljén: skisser till barnböcker där han står för både text och bild.

– Kommunikation blir inte mindre viktigt i kristider, och det är ju det vi håller på med i den här branschen. Bilder kommer alltid att behövas, framhåller han.

Agenten och arvodesrådgivaren Lisa Engström håller med:

”Snarare växer behovet av bilder när man snabbt och effektivt vill nå ut med budskap och information. Även djuplodade reportage blir viktiga, och konst som andningshål. En tendens vi ser är att visst kaos och viss kris också kan leda till mer kreativitet.”

Lisa Engström, agent och arvodesrådgivare

Lisa Engström fotograferad av Märta Thisner.

Sedan första september i år är Lisa Engström arvodesrådgivare på både Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund, och hon har en bakgrund inom båda områdena. Tre dagar i veckan svarar hon på telefonsamtal och mejl från bild- och formskapare över hela landet. För sju år sedan startade hon illustratörsagenturen Form Nation, som hon fortsätter att arbeta med parallellt.

– Det finns alltid ett stort behov av rådgivning eftersom många frilansare jobbar ensamma på sin kammare, främst när det gäller snåriga avtal och nyttjanderätt.

I början av april i år skickade Svenska Tecknare ut en enkät om coronakrisens konsekvenser för bild- och formskapare och 550 av drygt 1 400 medlemmar svarade. Hälften av de medlemmar som svarade uppgav att de hade drabbats av pandemin genom förlorade, uppskjutna eller pausade uppdrag och nästan en tredjedel av dem ansåg att de hade påverkats i hög grad.

Bland de uppdrag som hade fallit bort nämndes allt från reklamuppdrag till bokillustrationer, men framför allt utåtriktade sammankomster som Skapande skola, utställningar och workshops. De som jobbat för internationella uppdragsgivare märkte också att beställningar slutat komma. Uppdragen som handlar om event och kultur, som teatrar, konserter, klubbar och olika mässor försvann också i krisen.

De kreatörer som Lisa Engström arbetar med på agenturen Form Nation, som främst har tidningar som uppdragsgivare, har fått färre uppdrag, men än så länge har hon inte sett ett stort bortfall.

– Däremot märker vi ett annat sätt att prata om arvoden. Budgetar minskar när till exempel en redaktion eller en byrå har varit tvungen att permittera eller kanske till och med avskeda sina anställda. Kunderna finns ändå kvar, men eftersom de måste spara in pengar blir frilansarnas arvoden lägre, säger hon och fortsätter:

– Jag har sett exempel på att kreatörer har känt sig tvungna att acceptera lägre arvoden nu under krisen. Men egentligen är det en tendens som går flera år tillbaka, att kunder har prutat neråt snarare än att arvodena har höjts.

Oron för försämrade yrkesvillkor har hon känt sedan länge och de blir inte bättre av en pandemi.

– Jag jobbar i dag mer med invecklade avtal än vad jag får in uppdrag. Kunders sätt att värdera bild, att de gärna vill betala lite och få använda mycket, gör att det har blivit en kamp för att få skäligt betalt och komma överens om skälig användning. Något som jag tror bland annat beror på att vi har fler publiceringsytor och kanaler i dag. Kunderna vill kunna publicera materialet fritt i flera kanaler och sammanhang.

Vad kan då kollektivet, Svenska Tecknare, göra för att förbättra yrkesvillkoren?
– Tillsammans ska vi stå upp för upphovsrätt, konstnärskap, prissättning och arbetsvillkor. Som arvodesrådgivare kan jag inte vara stenhård och övertala en enskild person att tacka nej för att ersättningen blir lägre än önskat, eftersom det handlar om försörjning. Men det är en balansgång, för alla som lägger sig lågt och går med på dåliga villkor påverkar kollektivet och det är därför kommunikationen med kunden är så viktig, svarar hon.

– Man kan bli tvungen att kompromissa om olika saker i ett avtal, framför allt i kristider, och inbjuda till diskussion. Du ska inte vara rädd för att verka krånglig, för du har inget att förlora på att vara tydlig med dina önskemål. Kunderna ska bli medvetna om när de går under en nivå som är praxis. Förklarar du vad det är som kostar och varför finns det ofta förhandlingsutrymme.

Utifrån den ögonblicksbild som vårens medlemsundersökning ger kan de största ekonomiska konsekvenserna märkas längre fram om flera företag, organisationer eller kommuner får sämre ekonomi. Lisa Engström tror att det är för tidigt att säga om branschen kommer att påverkas långsiktigt av krisen eftersom det beror på hur länge den pågår.

– Om pandemin blir utdragen med samma krav på fysisk distans som i dag kommer det att bli tydligare vilka uppdrag som försvinner och vilka som tillkommer. Det är givet att budgetar blir lägre i en ekonomisk kris, men det finns områden där uppdragen för illustratörer och formgivare sannolikt kommer att öka. Kris och utveckling går ofta hand i hand. Det gäller att hitta nya vägar.

Maria Molin är frilansjournalist, bosatt i Visby. Alva Skog är illustratör baserad i London. Sofia Runarsdotter är fotograf baserad i Stockholm och New York. Karl Melander är fotograf baserad i Visby. Steffi Aluoch är illustratör baserad i Stockholm, steffialuoch.com. Mark Ingelse är grafisk formgivare baserad i Visby, instagram.com/markingelse. Lisa Engström driver agenturen Form Nation (formnation.se) och är arvodesrådgivare på Svenska Tecknare, svenskatecknare.se.

Pandemins påverkan

Flera av Svenska Tecknares medlemmar, illustratörer, grafiska formgivare, animatörer eller serietecknare, har förlorat uppdrag på grund av coronapandemin. I april svarade 550 medlemmar (av 1 400) på en enkät om krisens konsekvenser. Hälften av dem uppgav att de hade drabbats genom förlorade, uppskjutna eller pausade uppdrag. 30 procent ansåg att de hade påverkats i hög grad.

Rådgivning i coronatider

Svenska Tecknares ekonomiska rådgivning för medlemmar är sedan i våras utökad, vilket består fram till årsskiftet. Detta för att informera om aktuella politiska krispaket och stötta vad gäller nya regelverk för a-kassa, korttidspermittering och annat. Boka rådgivning på svenskatecknare.se.

Svenska Tecknares coronalathund

Läs om korttidspermittering, karensavdrag, företagsakut, hyresrabatt, vilande bolag, stöd till kulturen och mycket annat. Svenska Tecknares redovisningsbyrå Scanena International har tagit fram en lathund för vilka politiska åtgärder med ekonomisk karaktär som är av vikt för föreningens yrkesgrupper.

Bevakning av politiska åtgärder

På svenskatecknare.se samlas information om organisationens bevakning av politiska åtgärder med anledning av coronakrisen. Svenska Tecknare har under året tillsammans med andra organisationer drivit frågan om krisstöd och skrivit remissvar på förslag till omsättningsstöd.

 

 

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.