Illustration: Al Murphy.

Fråga juristen: Ingår arbetsfilerna i jobbet?

Ska jag lämna ifrån mig arbetsfiler eller mallar till kunden när jag har slutfört ett uppdrag även om det inte står i avtalet? Svenska Tecknares juridiska medlemsrådgivare reder ut denna och andra frågor kring juridik och arvoden.

Artikeln har publicerats i Tecknaren nummer 1, mars 2021. Text: My Berggren. Illustration: Al Murphy.

Många grafiska formgivare och illustratörer skriver till oss på Svenska Tecknare och frågar om det är rimligt att efter utfört uppdrag lämna ifrån sig även arbetsfiler eller mallar till kunden. Ibland har kunden i efterhand påstått att det underförstått ingick i överenskommelsen.

Att uppdragsgivaren vill inkludera arbetsfiler eller mallar i ett uppdrag blir allt vanligare men någon absolut rätt till detta finns inte. Enligt upphovsrättslagen har upphovspersonen en uteslutande rätt att förfoga över sitt verk och framställa exemplar av det. Denna rätt innefattar även arbetsfiler, arbetsmallar eller liknande. Oavsett uppdragstyp är det viktigt att komma överens i ett avtal om vad som ska ingå eller inte. En mall som kunden får återanvända bör generera ett högre arvode för dig som uppdragstagare.

För att din kund ska ha rätt att förfoga över arbetsfilerna krävs alltså en särskild överenskommelse mellan er. Den bör innehålla villkor om tidsbegränsning eller antalet publiceringar. Hör kunden av sig i efterhand och ber om filerna föreligger normalt sett ingen skyldighet att tillmötesgå det. Du kan naturligtvis välja att göra det ändå, om ni kommer överens om rimlig ersättning.

När vi på Svenska Tecknare råder i ärenden som dessa beror svaret på omständigheterna i det enskilda fallet. Som utgångspunkt avråder vi oftast från att låta uppdragsgivare friköpa arbetsfiler eller mallar. Det kan dock vara motiverat att inkludera mallar i ett uppdrag, givet att det avtalas om det med skälig ersättning och tydlig begränsning av nyttjandet.

Är det en uttalad förutsättning när avtalet skrivs under har du som illustratör eller formgivare kunnat ta ställning till det och kunnat ta med det i prisberäkningen. Men har överlämning av mallar inte skrivits in i avtalet finns alltså ingen skyldighet för dig att lämna ifrån dig dem.

Fråga juristen

 

Kan kunden hävda branschpraxis? 

Hej! Min kund påstår att det utgör branschpraxis att lämna ifrån sig arbetsfiler och att jag därför måste skicka över mina arbetsmallar trots att det inte står något om det i vårt avtal, kan det stämma?

My Berggren svarar: 

Om en kund hänvisar till branschpraxis i en diskussion om arvoden eller villkor för ett uppdrag beror svaret så klart på vilken bransch det rör sig om. Men för de yrkesområden som Svenska Tecknares medlemmar i huvudsak rör sig inom gäller de upphovsrättsliga utgångspunkterna om att arbetsfilerna som regel tillhör dig som upphovsperson. Be därför kunden redogöra för vad hen menar och gärna komma med exempel och underlag. I en domstol är det den part som hävdar att ett avtal har ett visst innehåll som har bevisbördan för detta. Om du inte håller med kunden om beskrivningen kan det vara bra att ha fakta och exempel att använda i diskussionen. Du kan alltid vända dig till vår arvodesrådgivning för att få tips om hur du ska argumentera rent konkret för att komma överens om ett arvode för mallarna.

Avtal eller inte? 

Hur fungerar det egentligen med avtal i förhållande till lagen? Behöver jag och en kund verkligen skriva in det som står i lagen?

My Berggren svarar: 

Ett avtal har inget formkrav vilket innebär att även muntliga överenskommelser är lika giltiga som skriftliga. Problemet är att muntliga avtal är svåra att bevisa, därför förespråkar Svenska Tecknare alltid skriftliga avtal. Avtalet ska spegla er överenskommelse så långt som möjligt så att ni på förhand reglerar hur uppdraget ska se ut. På så sätt minskas risken för att ni har olika uppfattningar om något villkor framöver. Därför rekommenderas alltid avtal, även om det som regleras där i mångt och mycket överensstämmer med vad som står i lagen. Det handlar om att alla parter ska vara införstådda med vad som gäller. Ett avtal har företräde framför lagen. Det är när frågor inte har reglerats i avtalet som lagen i stället blir gällande, och lagen syftar allt som oftast till att skydda en svagare part. Om inte lagen ger vägledning kan en domstol tolka avtalet enligt avtalstolkningsprinciper och enligt hur man ”brukar” göra i liknande situationer.

Hur fungerar skissarvode? 

Jag undrar över arvodet när det kommer till skisser? Ofta förväntas man ta fram ett antal skisser som kunden sedan väljer en av. Ska jag ta betalt även för arbetet med skisser eller är det något jag ska göra gratis?

My Berggren svarar: 

Även skisser tar av din tid, som du annars hade kunnat lägga på annat, varför du aldrig ska jobba gratis. Det är viktigt att komma överens med kunden i förväg om hur många skisser som ska ingå i uppdraget, samt vilken timpenning du debiterar om det skulle tillkomma ytterligare skisser. Ofta ser vi uppgörelser där skissarbetet är inkluderat i en klumpsumma för hela jobbet. Det kan vara bra att tänka efter hur många timmar på ett ungefär som krävs till skissarbetet, dels för att förklara för kunden och dels för att räkna efter att det totala arvodet är rimligt. Det kan också vara bra, för att undvika missförstånd, att förtydliga för kunden att inga rättigheter övergår tillsammans med skisserna och att kunden inte har rätten att använda skisserna.

Vem äger originalet? 

Hej! Vad gäller kring original? Om jag har gjort en bild på uppdrag av en kund, vem äger sedan rätten till bildens original? Jag eller kunden?

My Berggren svarar: 

Originalen är dina så länge du inte har avtalat bort rätten till originalillustrationerna. Det faktum att din kund har rätt att använda dina illustrationer i vissa sammanhang innebär inte att de äger originalen. Det innebär endast att de har en rätt att nyttja dina verk på ett visst sätt. Upphovsrätt är med andra ord en sak och äganderätt till original en annan. Det innebär också att i de fall det rör sig om fysiska original som har skickats till kunden så ska de också återsändas tillbaka till upphovspersonen efter nyttjandet. För tydlighetens skull kan det vara bra att ha med en formulering i avtalet som klargör för kunden att rätten till original tillhör illustratören.

Får kunden ändra i mina bilder? 

Hej, jag har gjort illustrationer till en kund som nu har ändrat i dem. Får de verkligen göra så?

My Berggren svarar: 

Det beror på vad du och kunden har avtalat. Enligt upphovsrättslagen får kunden som utgångspunkt inte ändra i dina verk. Men eftersom lagen är dispositiv, vilket betyder att det går att avtala bort sina rättigheter, är det alltså möjligt att träffa en överenskommelse om att kunden får ändra i bilderna. Det vill säga att du som upphovsperson ger ditt tillstånd till det genom ert avtal. Men om ett sådant tillstånd saknas räknas ändringar som ett intrång i upphovsrätten.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.