Illustration: Marja Nyberg.

Fråga juristen: Ritning på relationsbygget

”För dig som frilansar inom visuell kommunikation är kundrelationen naturligtvis A och O.” Svenska Tecknares förbundsjurist Marcela Contardo påminner om att bygga en bra kundrelation genom att grunda med ett bra avtal, samt svarar på frågor om juridik.

Artikeln har publicerats i Tecknaren nummer 2, juni 2021. Text: Marcela Contardo. Illustration: Marja Nyberg.

En gång anlitade jag en elektriker för att dra el och montera nya uttag. I min enfald tänkte jag inte på att berätta vilken höjd de skulle sitta på. Inte heller på att standardvarianten av uttag har förändrats sedan originaluttagen sattes in någon gång tidigt 1980-tal.

Så var jobbet klart. Uttagen hade hamnat på en lägre höjd än vad jag förväntat mig och modellen skiljde sig från de andra i rummet. Jag valde att köpa läget. Det estetiska gick att överse med och i övrigt var arbetet klanderfritt utfört. Men jag lärde mig att till nästa gång komma med en ritning. Ett dokument som specificerar mått och modell.

Vissa ärenden som kommer till oss jurister på Svenska Tecknare är av det snabbare slaget: avtalsgranskning och formulering av avtalsvillkor eller mer allmänna frågor om upphovsrätt och yttrandefrihet.

Sedan finns det ärenden som hänger med en lite längre tid. Här handlar det inte sällan om problem som har uppstått på grund av otydliga avtal. Ett otydligt avtal kan påverka relationen så mycket att samarbetet går i stöpet. Tilliten parterna emellan kan, på grund av enkla initiala kommunikationsmissar, bli så pass illa tilltygad att det helt enkelt inte går att fortsätta. Parterna får gå isär. Tvista. I bästa fall förlikas.

För dig som frilansar inom visuell kommunikation är kundrelationen naturligtvis A och O. Muntligt avtal gäller. Ett enklare avtal på en servett, i ett mejl eller en meddelandetråd i mobilen likaså. Men för att kunna bygga den bästa av kundrelationer så se till att både du och kunden är helt på det klara med vad ni förväntar er av varandra.

Skriv ett avtal med allt ifrån uppdragsbeskrivning och deadline till nyttjanderätt. Upphovsrätten är ett komplext och dynamiskt område men ett bra avtal ska även en icke-jurist kunna ta till sig. Behöver du hjälp så finns vi på Svenska Tecknare här för dig.

Rimligt betalningsvillkor?

Hej! Jag fick ett mejl från ett av de bolag jag jobbar för om att de vill ha 60 dagar på sig att betala mina fakturor. Vad gäller egentligen? Det känns inte så roligt att behöva agera bank åt dem – ingen ränta får jag heller.

Marcela Contardo svarar:

En början är att titta på hur det ser ut i ert avtal, ifall tidsfristen för betalning har reglerats på något sätt. Har ni inte avtalat om någon förfallodag ska köparen betala när du så kräver. Du kan så klart också, om inte annat för affärsrelationens skull, föra en diskussion med din kund utifrån hur en lång betalningsfrist påverkar dig och din verksamhet. 60 dagar blir ganska belastande för dig, precis som du är inne på. Det går inte att komma ifrån att din egen firmas betalningsförmåga påverkas negativt och att man skulle kunna se den långa betalningsfristen som att du lånar ut pengar utan att få någon ränta. Vad är då rimligt att enas i? Kan 30 dagar kanske bli en standard er emellan? Är det ett större bolag du har att göra med kan du med fördel hänvisa till Föreningen för effektiva affärstransaktioners uppförandekod som flera storbolag har anslutit sig till. Rimliga betalningsfrister är viktiga för tillväxten och stabiliteten hos mindre företag. Uppförandekoden ovan är näringslivets sätt att möta Näringsdepartementets krav på frivilliga initiativ att förkorta betalningsvillkoren. Fungerar inte detta på frivillig väg kan det tänkas att tvingande lagstiftning på området kommer längre fram.

Instagrammad utan lov

Hej juristen! Nyligen såg jag att en illustratörs bild olovligt hade lagts upp på en känd persons Instagramkonto. Hur kan jag hjälpa till när jag ser sådant hända?

Marcela Contardo svarar:

Den person som har skapat ett upphovsrättsligt skyddat verk har rätt att själv bestämma över när och hur verket ska exponeras. När det gäller ett upphovsrättsintrång är det upp till rättighetshavaren själv att agera. Det bästa du kan göra är därför att snabbt försöka få kontakt med illustratören, eller i förekommande fall förlag eller bildbyrå, och berätta om det inträffade. Omständigheten att det rör sig om en känd person som kanske har många följare gör att bilden kan spridas till en stor krets på kort tid. Om det visar sig stämma att det handlar om ett olovligt förfogande av bilden så är det bra för rättighetshavarna att kunna agera så skyndsamt som möjligt. Sociala medier brukar på ett lättillgängligt sätt tillhandahålla formulär som rättighetshavare kan fylla i och skicka in vid upphovsrättsintrång. Otillåten användning kan leda till att material plockas ner relativt omgående från tjänsten. Redan i sociala mediers användningsvillkor kan man se förbud mot otillåten publicering av immaterialrättsligt skyddat material.

Lånade bloggbilder

Hej! Jag följer en blogg som har tiotusentals följare. Bloggen handlar om mode och ibland politik. De som driver kontot lägger ofta upp egenproducerat innehåll men minst en gång i veckan läggs material upp som är uppenbart tjuvlånat. Det handlar om andras illustrationer, artiklar och skisser. Ingen verkar dock bry sig utan materialet ligger kvar månad efter månad. Oftast syns glada tillrop i kommentarerna. Det är uppenbart att det i flera fall handlar om upphovsrättsintrång, så hur kommer det sig att inget händer?

Marcela Contardo svarar:

I vissa fall väljer rättighetshavare att inte göra anspråk på sin rätt att agera. Det kan handla om att de inte tycker att de lider skada. Hur rättighetshavare förhåller sig till det du beskriver kan dock fort skifta beroende på olika faktorer. En upphovsperson kan med tiden inse att ersättning för upplåtelse av upphovsrätt är en viktig inkomstström och då vidta åtgärder. Medieklimatet är dessutom i ständig förändring och en blogg som av många upplevs sympatisk kan över en natt bli ett forum som förlag och upphovspersoner inte vill förknippas med. En bloggare som inte har bett om tillåtelse om att få publicera någon annans verk riskerar alltså att förr eller senare ställas till svars.

Original blev illustration

Hej juristen! Jag hade en utställning på ett kafé i julas. I samband med det lyckades jag sälja en bild i original till en person. Nu har jag sett att motivet figurerar i sin helhet på ett företags webbplats. Ovanpå bilden har de dessutom lagt en prislista med sina produkter. Det här var inte alls det jag förväntade mig när jag sålde originalet. Jag tänkte nog att den skulle hänga på väggen i någons vardagsrum. Kan jag göra något?

Marcela Contardo svarar:

Det är skillnad mellan att å ena sidan äga ett original och å andra sidan att med hjälp av ett avtal om upplåtelse eller överlåtelse ha rätt att förfoga över ett upphovsrättsligt skyddat verk på det sätt du beskriver. Den som köper ett exemplar av en bild, om så själva originalet, får inte automatiskt rätten att lägga upp verket på en offentlig webbplats. Upphovsrätten är din och det är bara du som har rätt att bestämma över ditt verk, så ta kontakt med företaget så snart du kan. Tänk på förhand igenom olika lösningar på problemet. Kan du tänka dig att licensiera användningen av ditt verk till företaget eller vill du att de tar ner det från sin webbplats snabbt som ögat? Företaget bör hur som helst kompensera dig ekonomiskt för såväl den otillåtna användningen som ändringen av bilden.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.