Illustration: Jonas Frank.

Krönika: Manifestera din upphovsrätt

”Gör upphovsrätten till din genom att manifestera den i avtal och överenskommelser.” Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström skriver om föreningens arbete kring grafisk form och upphovsrätt. Artikeln har publicerats i Tecknaren nummer 3, september 2021. Text: Josefine Engström. Illustration: Jonas Frank.

Att grafisk form inte omfattas av upphovsrätten har länge varit en vedertagen sanning, men Svenska Tecknare undersöker just nu huruvida det är en sanning med modifikation. Vi kan än så länge konstatera att ingenting är svartvitt, inte livet och inte heller den grafiska formen och upphovsrätten.

Frågan analyseras utifrån alla aspekter och även om jag ibland skulle önska att upphovsrättslagen fungerade som ett facit med tydliga direktiv, så är juridiken mer komplex än så. Upphovsrätten utvecklas med tiden och tekniken. Nya tolkningar och bedömningar görs. Parallellt med att vi driver frågan juridiskt undersöks den även inom föreningens sektion för grafisk form. Och kampanjen #vemformgav uppmuntrar till att namnge även grafiska formgivare.

Upphovsrättslagen skyddar en upphovspersons verk genom att ge hen makt att själv bestämma över hur verket ska nyttjas och av vem. Samtidigt som den skyddar mot intrång. Vilka verk är det då som skyddas: Jo, de som är så pass originella att de återspeglar personen bakom verket genom hens individuella och kreativa val.

Verkets beståndsdelar behöver inte vara upphovspersonens egna, utan originaliteten kan uppstå genom upphovspersonens val, kombinationer och dispositioner. Tröskeln för att omfattas av upphovsrättsskydd är inte särskilt hög, men ju mer originellt ett verk är desto större skyddsomfång har det.

Upphovsrätt handlar ju delvis om ekonomi, men det handlar också om värde – om att grafisk form, i huvudsak, också ska anses vara resultatet av en personligt präglad skapande verksamhet. Så om du är grafisk formgivare och vet med dig att dina verk är originella och återspeglar dina fria och kreativa val så agera utifrån det – gör upphovsrätten till din genom att manifestera den i avtal och överenskommelser.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.