Rådgivning

 

Illustration: Erica Jacobson

Illustration: Erica Jacobson

En viktig hörnsten av Svenska Tecknares verksamhet är rådgivningen. Föreningen erbjuder rådgivning i juridik och arvoden, samt ger allmänna råd kring annat som rör de yrkesområden vi representerar.

En del frågor kan du få svar på redan här på hemsidan, se menyn till vänster för att navigera dig fram. En del av dessa sidor och dokument är bara tillgängliga för medlemmar.

Svenska Tecknare erbjuder juridisk rådgivning och arvodesrådgivning.

På vår hemsida hittar du också:  avtalsmallar, avtalsprinciper, föreningens avtal med motparter, info om moms och skatt, viktiga att tänka på: avtal och arvode samt tips och råd för barnbok.